Tài liệu Giáo dục học (CĐ-ĐH)

Download tài liệu Giáo dục học (CĐ-ĐH)

Giáo dục học (CĐ-ĐH)

1/17/2020 8:37:55 PM +00:00

Người thầy THCS

5/8/2019 12:21:49 PM +00:00

project work

3/15/2019 2:35:09 PM +00:00

phương pháp 7 evaluation book ten

3/15/2019 2:33:45 PM +00:00

nhóm 1

3/15/2019 2:33:09 PM +00:00

trần đăng khoa

11/14/2018 9:26:15 PM +00:00

cd dh

10/3/2018 6:12:58 AM +00:00

cd dh

10/3/2018 6:06:11 AM +00:00

Chuyên đề 3 giáo viên hạng III

7/30/2018 8:29:23 PM +00:00

Chuyên đề 2 giáo viên hạng III

7/30/2018 8:26:02 PM +00:00

Giáo án Thơ Hoa Kết Trái

1/8/2018 1:29:42 PM +00:00

hoat dong ngoai gio len lop 8

12/16/2017 5:08:52 PM +00:00

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

8/28/2017 12:44:16 AM +00:00

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

6/13/2017 9:16:41 PM +00:00

thu

7/2/2016 9:37:52 PM +00:00

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

7/2/2016 6:06:49 PM +00:00

Toán 3 Vòng 16 TC

2/27/2015 4:57:11 PM +00:00

T3TC

1/9/2015 7:59:14 PM +00:00

T2V12TC

1/9/2015 11:19:36 AM +00:00

T3V14TC

1/8/2015 12:59:35 PM +00:00

T3V13TC

1/8/2015 10:51:36 AM +00:00

T3V1

1/8/2015 10:47:52 AM +00:00

T3V12TC

1/8/2015 6:41:15 AM +00:00

T2V12TC

1/8/2015 5:02:40 AM +00:00

T3V11TC

1/5/2015 1:42:38 AM +00:00

T2V11TC

1/4/2015 9:59:53 PM +00:00

Lớp 2 _ TC

1/4/2015 9:55:49 PM +00:00