Tài liệu Làm quen với Toán (5 tuổi)

Download tài liệu Làm quen với Toán (5 tuổi)

một số phương tiện giao thông

10/19/2018 7:55:10 PM +00:00

số 5 tiết 2

10/16/2018 11:58:41 AM +00:00

Làm quen với cc u ư (5 tuổi).

10/5/2018 12:55:17 PM +00:00

Làm quen với cv(5 tuổi).

10/5/2018 12:53:18 PM +00:00

Làm quen với chữ viết A, Ă, Â

9/25/2018 5:06:01 PM +00:00

HÌNH TRÒN, VUÔNG, TAM GIÁC

9/9/2018 6:37:48 PM +00:00

HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ

9/1/2018 1:43:36 PM +00:00

Làm quen với văn học (5 tuổi).

8/30/2018 3:42:35 PM +00:00

Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).

8/30/2018 3:38:21 PM +00:00

Quan sát đồ dùng trong gia đình

8/28/2018 11:15:02 AM +00:00

Làm quen với Toán. HTTMQ

8/25/2018 8:59:03 PM +00:00

TOÁN SỐ 8

7/27/2018 10:15:53 AM +00:00

Làm quen với Toán (5 tuổi)

7/12/2018 6:24:31 PM +00:00

SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

7/2/2018 10:37:42 AM +00:00

SỐ ĐẾM TỪ 1-10

6/17/2018 1:53:37 PM +00:00

5/8/2018 8:44:14 AM +00:00

tao hinh vẽ PTGT theo ý thích

5/5/2018 9:24:22 PM +00:00

làm quen với toán số 6 (t1)

5/5/2018 9:15:00 PM +00:00

Nhận biết các ngày trong tuần

4/19/2018 10:01:57 AM +00:00

4/15/2018 8:54:38 PM +00:00

làm quen với toán

4/14/2018 7:55:24 PM +00:00

so sánh chiều cao 2 đối tượng

4/7/2018 9:16:44 PM +00:00

Làm quen với Toán (5 tuổi)

4/1/2018 8:39:22 PM +00:00

Làm quen chữ viết

3/30/2018 8:50:40 PM +00:00