Tài liệu Tiếng Anh 11 (Sách nâng cao)

Download tài liệu Tiếng Anh 11 (Sách nâng cao)

Giáo án cả năm

8/18/2019 8:50:28 PM +00:00

Unit 1. Friendship

7/23/2019 9:23:04 AM +00:00

Đại từ quan hệ nâng cao

2/7/2019 9:22:39 PM +00:00

Giáo án tổng hợp

9/13/2018 9:28:54 PM +00:00

Giáo án học kì 2

9/13/2018 9:26:01 PM +00:00

Giáo án học kì 1

9/13/2018 9:25:45 PM +00:00

Unit 5. Competitions

9/30/2017 9:07:27 PM +00:00

Unit 6. Population

9/30/2017 9:04:50 PM +00:00

Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may

12/21/2015 9:29:39 AM +00:00

Bài 9: Cắt may áo tay liền

11/3/2015 3:35:33 PM +00:00

Bài 6. Bản vẽ cắt may (Tiết 12)

11/3/2015 3:27:59 PM +00:00

Bài 3. Máy may (Tiết 4)

11/3/2015 3:24:29 PM +00:00

Bài 3. Máy may (tiết 3)

11/3/2015 3:24:17 PM +00:00

Bài 3. Máy may (Tiết 5)

11/3/2015 3:24:07 PM +00:00

Bai 1: Gioi thieu nghe cat may

11/3/2015 3:22:32 PM +00:00

Bài 1: Gioi thieu nghe cat may (Tiet 1)

11/3/2015 3:22:21 PM +00:00