Tài liệu Hóa học

Download tài liệu Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Giới thiệu sách tham khảo

1/16/2020 11:06:48 PM +00:00

Bài 40. Dung dịch

1/16/2020 8:23:22 PM +00:00

HSG 12 Hà Nam (2018-2019)

1/16/2020 3:45:48 PM +00:00

Đề thi học kì 1 NCT TPHCM

1/16/2020 12:59:43 PM +00:00

KS HOÁ 12 KỲ 1- 40 CÂU

1/16/2020 10:36:50 AM +00:00

Các dạng bài tập Hóa lớp 9

1/15/2020 11:01:51 AM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

1/14/2020 10:32:47 PM +00:00

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

1/14/2020 9:39:42 PM +00:00

Bài 12. Sự biến đổi chất

1/14/2020 9:32:38 PM +00:00

Bài 10. Amino axit

1/14/2020 6:53:45 PM +00:00

Bài tập chuyên đề CO2

1/14/2020 5:34:37 PM +00:00

Bài tập bảo toàn electron

1/14/2020 5:33:10 PM +00:00

Phương pháp đường chéo

1/14/2020 5:31:15 PM +00:00

ancol - phenol - amin

1/14/2020 5:29:43 PM +00:00

Phương pháp giải BT hóa

1/14/2020 5:29:14 PM +00:00

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020

1/14/2020 11:56:36 AM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

1/14/2020 11:36:51 AM +00:00

Bài 25. Flo - Brom - lot

1/13/2020 11:32:19 PM +00:00

Kiểm tra 15'

1/13/2020 3:43:45 PM +00:00