Tài liệu Hóa học

Download tài liệu Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

HSG Hóa 8

2/9/2020 3:45:26 PM +00:00

Bài 3. Bài thực hành 1

2/9/2020 3:43:04 PM +00:00

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

2/9/2020 3:40:21 PM +00:00

Giáo án sinh hóa 8,9 tuần 20-23

2/9/2020 1:14:44 PM +00:00

giáo án Sinh - Hóa lớp 8,9 HKI

2/9/2020 1:13:53 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

2/9/2020 11:58:02 AM +00:00

Bài 41. Phenol

2/7/2020 10:26:57 AM +00:00

Bài 40. Ancol

2/7/2020 9:54:28 AM +00:00

Giáo án cả năm

2/6/2020 10:38:34 PM +00:00

Giáo án ptnl mau 5hd

2/6/2020 10:37:31 PM +00:00

Các đề luyện thi

2/6/2020 8:59:35 PM +00:00

Các đề luyện thi

2/6/2020 8:59:17 PM +00:00

Bài 41. Oxi

2/6/2020 6:05:37 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

2/6/2020 4:22:01 PM +00:00

Bài 11. Peptit va protein

2/5/2020 8:41:18 PM +00:00