Tài liệu Hóa học

Download tài liệu Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

giáo án mới

2/23/2020 8:25:21 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/23/2020 5:50:20 PM +00:00

Đề thi học kì 2

2/23/2020 4:52:33 PM +00:00

Đề thi học kì 2

2/23/2020 4:51:22 PM +00:00

Đề thi học kì 2

2/23/2020 4:50:34 PM +00:00

Đề thi học kì 2

2/23/2020 4:49:13 PM +00:00

180 câu TN chương Phi Kim

2/23/2020 3:04:04 PM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

2/23/2020 1:14:58 AM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

2/23/2020 1:07:34 AM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

2/23/2020 1:02:23 AM +00:00

Các đề luyện thi

2/22/2020 10:05:54 PM +00:00

Bài 40. Dung dịch

2/22/2020 9:48:08 PM +00:00

Bài 41. Phenol

2/22/2020 9:02:03 PM +00:00

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

2/22/2020 7:39:26 PM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

2/22/2020 7:36:40 PM +00:00

Ôn tập Hóa - phần 1

2/22/2020 9:12:31 AM +00:00

Đề cương ôn thi

2/21/2020 3:49:15 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

2/21/2020 2:38:35 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

2/21/2020 2:35:52 PM +00:00

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

2/21/2020 2:11:05 PM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

2/21/2020 11:04:18 AM +00:00

ÔN TẬP HOA 9

2/21/2020 6:46:41 AM +00:00

ÔN TẬP HOA 9

2/21/2020 6:46:41 AM +00:00

ÔN TẬP HOA 9

2/21/2020 6:46:41 AM +00:00