Tài liệu Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH)

Download tài liệu Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH)

Đề thi học kì 1

12/29/2019 11:30:58 AM +00:00

Đề khảo sát lớp 4,5 tháng 10

12/18/2019 8:44:35 AM +00:00

Trò chơi ô chữ

12/13/2019 12:08:05 AM +00:00

Tiêu học

12/2/2019 10:57:55 PM +00:00

3 bài ppt

11/8/2019 8:11:15 PM +00:00

ppt1

11/8/2019 8:10:34 PM +00:00

ppt2

11/8/2019 8:05:21 PM +00:00

ppt3

11/8/2019 8:02:19 PM +00:00

Trò chơi ô chữ

11/8/2019 8:01:40 PM +00:00

Trò chơi đuổi hình bắt chữ

11/8/2019 7:56:57 PM +00:00

Đồng hồ điếm ngược

11/8/2019 7:55:48 PM +00:00

Powerpoint1

11/8/2019 7:54:11 PM +00:00

giao duc tieu hoc cd dh

10/19/2019 8:02:44 PM +00:00

Đề thi học kì 1

10/10/2019 2:56:30 PM +00:00

đại học Đồng Tháp

10/5/2019 10:36:46 AM +00:00

Môn So sánh và bền vững

9/6/2019 11:46:13 PM +00:00

Môn So sánh và bền vững

9/6/2019 11:45:49 PM +00:00

Môn Môi trường

9/6/2019 11:30:47 PM +00:00

Chính tả phương ngữ

9/6/2019 11:30:06 PM +00:00

Thuyết trình về rác thải.

4/28/2019 4:23:41 PM +00:00