Tài liệu Tin học 12

Download tài liệu Tin học 12

Biểu mẫu.

2/11/2020 2:01:22 PM +00:00

Ôn tập tuần 24,25

2/11/2020 1:52:43 PM +00:00

đề cương ôn tin 12 full

1/31/2020 7:38:58 PM +00:00

BT Quản lí bệnh viện

12/28/2019 9:40:40 AM +00:00

BT Quản lí siêu thị

12/28/2019 9:39:42 AM +00:00

BT Quản lí học sinh

12/28/2019 9:38:34 AM +00:00

Giáo án cả năm

12/18/2019 8:38:44 PM +00:00

Đề cương hk1 tin 12

12/10/2019 9:28:07 AM +00:00

ma trận tin học 12 học kỳ 1

12/6/2019 3:18:41 PM +00:00

ÔN TẬP KT KY I- KHỐI 12

12/3/2019 2:29:09 PM +00:00

Bài 4. Cấu trúc bảng

12/2/2019 3:54:47 PM +00:00

Bài 4. Cấu trúc bảng

12/2/2019 3:54:47 PM +00:00

Bài 4. Cấu trúc bảng

12/2/2019 3:54:47 PM +00:00

Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

12/2/2019 3:51:54 PM +00:00

Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

12/2/2019 3:51:54 PM +00:00

Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

12/2/2019 3:51:54 PM +00:00

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

12/2/2019 3:35:40 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

11/30/2019 11:34:27 AM +00:00

on thi hoc ki 1_2019

11/25/2019 2:02:47 PM +00:00

Đề thi học kì 1

11/24/2019 9:53:05 PM +00:00

Bài 4. Cấu trúc bảng

11/22/2019 9:03:37 AM +00:00

Giáo án học kì 1 THEO HƯỚNG PTNL

11/21/2019 2:43:55 PM +00:00