Tài liệu Khác (Công nghệ)

Download tài liệu Khác (Công nghệ)

Bồi dưỡng thường xuyên modun 1

1/15/2020 3:13:14 PM +00:00

Bồi dưỡng thường xuyên modun 4

1/15/2020 3:12:55 PM +00:00

Bồi dưỡng thường xuyên modun 3

1/15/2020 3:12:27 PM +00:00

Bồi dưỡng thường xuyên modun 2

1/15/2020 3:11:58 PM +00:00

Bồi dưỡng thường xuyên modun 1

1/15/2020 3:11:27 PM +00:00

giáo án kỹ năng sống lớp 8

12/22/2019 7:35:48 AM +00:00

gdkns lớp8

12/22/2019 7:32:38 AM +00:00

Tài liệu tập huấn GD STEM

12/18/2019 10:13:28 PM +00:00

THI hk I CN 9(VNEN)

11/27/2019 9:19:22 PM +00:00

Thi HK I CN 9 (VNEN)

11/27/2019 9:14:05 PM +00:00

cong nghe 7 sáng kiến kinh nghiệm

11/5/2019 7:43:59 AM +00:00

CN điện

10/30/2019 6:57:42 PM +00:00

CN trồng cây

10/30/2019 6:56:57 PM +00:00

Giáo án công nghệ

10/30/2019 6:56:18 PM +00:00

FLAS

10/9/2019 7:40:26 PM +00:00

Bản vẽ cắt may

9/28/2019 6:00:54 PM +00:00

Kế hoạch cn 7

9/28/2019 6:00:09 PM +00:00

Kế hoạch cn 6

9/28/2019 5:59:25 PM +00:00

Cách đọc thước kẹp

8/31/2019 9:28:06 PM +00:00

Công nghệ 8-kế hoạch giảng dạy

8/13/2019 10:21:19 AM +00:00

TOÁN 7-KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

8/13/2019 10:18:46 AM +00:00

Thiết bj cho môn công nghệ

7/11/2019 9:43:49 PM +00:00

Kế hoạch

6/6/2019 5:17:59 PM +00:00

KH công nghệ THCS

6/4/2019 8:15:37 PM +00:00

Đồ dùng môn công nghệ

5/28/2019 9:59:47 PM +00:00

hộp cơm ngon

5/19/2019 1:50:20 PM +00:00