Tài liệu Công nghệ 11

Download tài liệu Công nghệ 11

Kiểm tra 1 tiết

3/1/2020 8:30:19 PM +00:00

Bài 16. Công nghệ chế tạo phôi

2/2/2020 10:13:33 PM +00:00

Bài 25. Hệ thống bôi trơn

1/14/2020 11:34:05 AM +00:00

Bài 15. Vật liệu cơ khí

1/13/2020 8:42:18 PM +00:00

Bài 25. Hệ thống bôi trơn

1/11/2020 3:20:12 PM +00:00

Bài 15. Vật liệu cơ khí

1/8/2020 8:20:41 PM +00:00

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

1/3/2020 10:05:24 PM +00:00

Bài 25. Hệ thống bôi trơn

1/3/2020 10:01:39 PM +00:00

Giáo án học kì 2 1790

1/2/2020 8:05:05 PM +00:00

Bài 15. Vật liệu cơ khí

1/2/2020 4:39:59 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/19/2019 7:51:21 PM +00:00

Giáo án học kì 2

11/29/2019 8:17:05 PM +00:00

Giáo án học kì 1

11/29/2019 8:13:27 PM +00:00

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

11/13/2019 11:06:42 PM +00:00

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

11/7/2019 7:37:27 AM +00:00

Giáo án học kì 1

11/5/2019 5:42:49 AM +00:00

Giáo án học kì 1

11/1/2019 9:52:03 AM +00:00