Tài liệu Hình học 6

Download tài liệu Toán 6 - Phần hình học

Kiểm tra 15' Vũ Thùy Linh

3/21/2020 5:24:48 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/18/2020 10:59:57 PM +00:00

Chương II. §2. Góc

3/8/2020 10:54:33 AM +00:00

Ôn tập Chương I. Đoạn thẳng

3/6/2020 10:13:43 AM +00:00

Chương II. §1. Nửa mặt phẳng

3/3/2020 5:34:23 PM +00:00

Các bài Luyện tập

3/3/2020 8:35:15 AM +00:00

Giáo án cả năm

3/1/2020 8:47:06 AM +00:00

Giáo án học kì 2

3/1/2020 8:46:20 AM +00:00

Giáo án cả năm

3/1/2020 8:45:47 AM +00:00

Các đề luyện thi

2/29/2020 10:59:51 PM +00:00

Đề cương ôn thi

2/28/2020 8:00:36 PM +00:00

Chương II. §9. Tam giác

2/25/2020 8:37:03 PM +00:00

Chương II. §2. Góc

2/24/2020 8:20:31 PM +00:00

2.Tự học khi có dịch CoVid-19

2/22/2020 10:24:00 PM +00:00

Chương I. §5. Tia

2/17/2020 10:18:03 AM +00:00

Chương I. §6. Đoạn thẳng

2/17/2020 10:16:43 AM +00:00

Đề cương ôn thi

2/17/2020 10:14:33 AM +00:00

Giáo án học kì 2

2/14/2020 8:01:55 PM +00:00

Chương II. §3. Số đo góc

2/13/2020 10:12:21 AM +00:00

Giáo án cả năm

1/31/2020 4:36:22 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/31/2020 4:35:38 PM +00:00

Chương II. §2. Góc

1/17/2020 10:09:37 PM +00:00