Tài liệu Âm nhạc 9

Download tài liệu Âm nhạc lớp 9

Chuyên đề nhạc 9

3/22/2020 3:47:12 PM +00:00

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

2/22/2020 8:53:16 PM +00:00

Tiết 7. Ôn tập

2/6/2020 2:06:38 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/30/2019 12:33:31 PM +00:00

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

11/26/2019 3:46:29 AM +00:00

Tiết 6 : Nhạc sĩ Tchaikovsky

11/11/2019 7:30:16 PM +00:00

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

9/10/2019 3:34:54 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:37:05 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:37:05 PM +00:00

Âm nhạc 9 GDQP

8/28/2019 9:45:56 PM +00:00

Âm nhạc 9 GDQP

8/28/2019 9:45:55 PM +00:00

Âm nhạc 9 GDQP

8/28/2019 9:45:55 PM +00:00

Âm nhạc 9 GDQP

8/28/2019 9:45:55 PM +00:00

Giáo án cả năm 5hđ

7/27/2019 2:48:43 PM +00:00

Giáo án cả năm

7/12/2019 6:11:52 PM +00:00

Giáo án ptnl 5 hoạt động

7/5/2019 6:50:27 PM +00:00

Giáo án cả năm mẫu 2019

7/5/2019 6:47:06 PM +00:00

GIÁO ÁN PTNL MỚI

6/17/2019 5:06:48 PM +00:00

Đề thi học kì 2

4/13/2019 9:42:48 PM +00:00

Giáo án cả năm

3/4/2019 9:19:10 PM +00:00