Tài liệu Công nghệ 12

Download tài liệu Công nghệ lớp 12

Bài 20. Máy thu hình

3/16/2020 8:51:41 PM +00:00

Bài 19. Máy thu thanh

3/15/2020 9:04:48 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/8/2020 9:15:38 PM +00:00

Bài 22. Hệ thống điện quốc gia

2/29/2020 11:32:19 PM +00:00

Bài 19. Máy thu thanh

2/9/2020 11:47:03 PM +00:00

Bài 18. Máy tăng âm

2/2/2020 5:49:58 PM +00:00

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

12/31/2019 10:54:43 PM +00:00

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

12/30/2019 10:08:20 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/19/2019 7:52:26 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/15/2019 4:29:08 PM +00:00

Bài 20. Máy thu hình

11/9/2019 9:50:57 PM +00:00

PPCT môn KTCN 12 (19-20)

11/7/2019 7:34:31 PM +00:00

Giáo án học kì 1

11/5/2019 5:43:55 AM +00:00

Giáo án học kì 2

10/27/2019 9:02:36 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/27/2019 9:02:00 PM +00:00