Tài liệu Công nghệ

Download tài liệu Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Đề thi học kì 1

1/26/2020 9:24:44 PM +00:00

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

1/17/2020 10:11:05 PM +00:00

Giáo án cả năm

1/16/2020 9:49:02 AM +00:00

Giáo án cả năm

1/16/2020 9:47:55 AM +00:00

Giáo án cả năm

1/16/2020 9:47:10 AM +00:00

Giáo án cả năm

1/16/2020 9:46:32 AM +00:00

Giáo án cả năm

1/16/2020 9:45:44 AM +00:00

Bồi dưỡng thường xuyên modun 1

1/15/2020 3:13:14 PM +00:00

Bồi dưỡng thường xuyên modun 4

1/15/2020 3:12:55 PM +00:00

Bồi dưỡng thường xuyên modun 3

1/15/2020 3:12:27 PM +00:00

Bồi dưỡng thường xuyên modun 2

1/15/2020 3:11:58 PM +00:00

Bồi dưỡng thường xuyên modun 1

1/15/2020 3:11:27 PM +00:00

đèn HQ

1/14/2020 9:52:03 PM +00:00

Bài 25. Hệ thống bôi trơn

1/14/2020 11:34:05 AM +00:00

Bài 15. Vật liệu cơ khí

1/13/2020 8:42:18 PM +00:00

Bài 39. Đèn huỳnh quang

1/13/2020 11:48:10 AM +00:00