Tài liệu Công nghệ

Download tài liệu Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Giáo án ptnl mau 5hd

2/6/2020 10:27:18 PM +00:00

Kiểm tra học kì 1 Công nghệ 7

2/4/2020 4:01:36 PM +00:00

Kiểm tra học kì 1 Công nghệ 7

2/4/2020 4:01:36 PM +00:00

Kiểm tra học kì 1 Công nghệ 7

2/4/2020 4:01:35 PM +00:00

Kiểm tra học kì 1 Công nghệ 7

2/4/2020 4:01:35 PM +00:00

Bài 26. Mối ghép tháo được

2/4/2020 9:36:49 AM +00:00

Bài 29. Truyền chuyển động

2/3/2020 8:29:28 PM +00:00

Bài 16. Công nghệ chế tạo phôi

2/2/2020 10:13:33 PM +00:00

Bài 2. Hình chiếu

2/2/2020 7:57:40 PM +00:00

Bài 18. Máy tăng âm

2/2/2020 5:49:58 PM +00:00

Bài 26. Trồng cây rừng

2/2/2020 4:06:49 PM +00:00

an toan điên

1/31/2020 10:22:44 AM +00:00

Bài 46. Máy biến áp một pha

1/30/2020 9:02:41 PM +00:00

Đề thi học kì 2

1/26/2020 9:28:58 PM +00:00