Tài liệu Công nghệ

Download tài liệu Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Giáo án cả năm

9/8/2019 6:46:34 PM +00:00

Giáo án cả năm

9/8/2019 6:45:54 PM +00:00

Bài 2. Lựa chọn trang phục

9/7/2019 4:11:43 PM +00:00

Bài 2. Lựa chọn trang phục

9/7/2019 4:03:52 PM +00:00

Cắt may 9. Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:51:53 PM +00:00

Cắt may 9. Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:51:53 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:51:29 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:51:29 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:51:16 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:51:16 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:51:03 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

9/7/2019 3:51:03 PM +00:00

Bài 1. Bài mở đầu

9/6/2019 2:24:21 PM +00:00

Công Nghệ 10 Bài 22

9/6/2019 10:12:36 AM +00:00

mau ke phu cap ưu đãi

9/4/2019 9:14:55 AM +00:00

Cách đọc thước kẹp

8/31/2019 9:28:06 PM +00:00