Tài liệu Công nghệ

Download tài liệu Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

kì 1 2018-2019

9/15/2019 9:26:43 AM +00:00

Kiểm tra 15'

9/15/2019 9:09:49 AM +00:00

Giáo án học kì 2

9/14/2019 10:26:49 PM +00:00

Giáo án học kì 1

9/14/2019 10:24:15 PM +00:00

Giáo án học kì 2

9/14/2019 8:44:56 PM +00:00

Giáo án học kì 1

9/14/2019 8:44:28 PM +00:00

Giáo án học kì 1

9/14/2019 8:43:57 PM +00:00

Giáo án cả năm

9/14/2019 8:43:27 PM +00:00

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

9/10/2019 9:41:38 PM +00:00

Bài 5. Hình chiếu trục đo

9/10/2019 9:32:30 PM +00:00

Công nghệ 7 theo dhptnl

9/10/2019 9:30:43 PM +00:00

Công nghệ 6 2019-2020

9/10/2019 9:29:07 PM +00:00

Khai giảng năm học 2019

9/10/2019 7:17:11 PM +00:00

Khai giảng năm học 2019

9/10/2019 7:16:38 PM +00:00

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

9/10/2019 8:27:01 AM +00:00

Bài 2. Lựa chọn trang phục

9/9/2019 3:16:54 PM +00:00