Tài liệu Công nghệ

Download tài liệu Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Kiểm tra 1 tiết

9/22/2019 6:40:49 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

9/22/2019 6:40:16 PM +00:00

Công nghệ 11. Đề cương ôn thi

9/22/2019 5:29:06 PM +00:00

Giáo án Công nghệ 7 Kì I, 2019-2020

9/22/2019 10:33:51 AM +00:00

Bài 6. Thực hành: Tranzito

9/21/2019 5:55:10 PM +00:00

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

9/19/2019 10:39:23 PM +00:00

Bài 11. Biểu diễn ren

9/19/2019 7:59:03 PM +00:00

phan luong 19-20

9/18/2019 10:45:51 AM +00:00

HS C3 Tân Chau

9/18/2019 10:43:32 AM +00:00

hs cap 3

9/18/2019 10:40:26 AM +00:00

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

9/18/2019 10:12:19 AM +00:00

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

9/17/2019 10:59:35 PM +00:00

Giáo án cả năm

9/17/2019 11:33:07 AM +00:00

Giáo án tổng hợp

9/17/2019 11:32:46 AM +00:00

Giáo án tổng hợp

9/17/2019 11:32:21 AM +00:00

hình ảnh khối hình cn8

9/16/2019 6:09:45 PM +00:00

hình ảnh khối hình cn8

9/16/2019 6:09:45 PM +00:00

hình ảnh khối hình cn8

9/16/2019 6:09:45 PM +00:00

hình ảnh khối hình cn8

9/16/2019 6:09:45 PM +00:00