Tài liệu Công nghệ

Download tài liệu Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bản vẽ cắt may

9/28/2019 6:00:54 PM +00:00

Kế hoạch cn 7

9/28/2019 6:00:09 PM +00:00

Kế hoạch cn 6

9/28/2019 5:59:25 PM +00:00

Giáo án cả năm 5 HĐ

9/28/2019 5:51:51 PM +00:00

Giáo án cả năm 5 HĐ

9/28/2019 5:51:29 PM +00:00

Giáo án cả năm 5 HĐ

9/28/2019 5:51:08 PM +00:00

Giáo án cả năm 5 HĐ

9/28/2019 5:50:46 PM +00:00

Giáo án cả năm 5 HĐ

9/28/2019 5:50:20 PM +00:00

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

9/27/2019 9:28:49 PM +00:00

GA cả năm

9/26/2019 4:30:12 PM +00:00

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

9/25/2019 9:59:51 AM +00:00

KH bai day theo tuan ...

9/24/2019 8:34:48 PM +00:00

KH bai day theo tuan 2020

9/24/2019 8:34:12 PM +00:00

KH bai day theo tuan

9/24/2019 8:33:28 PM +00:00

Bài 11. Biểu diễn ren

9/24/2019 10:55:49 AM +00:00

Giáo án cả năm

9/23/2019 3:51:48 PM +00:00

De kiem tra 45 Cong nghe 9 hk1

9/23/2019 8:34:16 AM +00:00