Tài liệu Công nghệ

Download tài liệu Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

10/22/2019 2:43:05 PM +00:00

Công nghệ 10

10/22/2019 8:21:20 AM +00:00

Công nghệ 8 Tuần 11 ( mẫu mới )

10/21/2019 10:05:17 PM +00:00

Công nghệ 8 tuần 10 ( mẫu mới )

10/21/2019 10:03:01 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

10/21/2019 7:32:22 PM +00:00

Tuần 8 ( mẫu mới )

10/21/2019 4:10:05 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

10/21/2019 4:03:50 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

10/21/2019 4:02:21 PM +00:00

Bài 11. Biểu diễn ren

10/21/2019 2:38:41 PM +00:00

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

10/20/2019 9:55:07 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

10/18/2019 3:24:52 PM +00:00

Giáo án

10/18/2019 3:01:24 PM +00:00

Giáo án cả năm

10/16/2019 9:08:45 PM +00:00

Giáo án cả năm

10/16/2019 9:06:48 PM +00:00

kt1t-cn7-19

10/16/2019 1:49:18 PM +00:00

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

10/16/2019 11:54:01 AM +00:00

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

10/16/2019 11:45:28 AM +00:00

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

10/15/2019 9:24:09 PM +00:00

Giáo án cả năm

10/15/2019 8:55:48 PM +00:00

kt1t-cn8-2019

10/15/2019 4:03:31 PM +00:00