Tài liệu Công nghệ

Download tài liệu Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Giáo án học kì 1

11/1/2019 9:52:03 AM +00:00

KT 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 8

11/1/2019 8:36:06 AM +00:00

Giáo án ptnl cả năm

10/31/2019 8:10:21 AM +00:00

CN điện

10/30/2019 6:57:42 PM +00:00

CN trồng cây

10/30/2019 6:56:57 PM +00:00

Giáo án công nghệ

10/30/2019 6:56:18 PM +00:00

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

10/30/2019 8:28:18 AM +00:00

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

10/29/2019 7:39:07 PM +00:00

Bài 13. Bản vẽ lắp

10/28/2019 12:20:55 AM +00:00

Giáo án tổng hợp

10/27/2019 10:53:03 PM +00:00

Giáo án học kì 2

10/27/2019 9:02:36 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/27/2019 9:02:00 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/27/2019 8:58:17 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/27/2019 8:54:00 AM +00:00

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

10/26/2019 10:20:20 PM +00:00