Tài liệu Công nghệ

Download tài liệu Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 26. Mối ghép tháo được

11/8/2019 7:12:36 PM +00:00

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

11/8/2019 2:15:20 PM +00:00

Bài 13. Cắm hoa trang trí

11/8/2019 2:08:16 PM +00:00

Bài 21. Cưa và đục kim loại

11/7/2019 8:16:54 PM +00:00

PPCT môn KTCN 12 (19-20)

11/7/2019 7:34:31 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

11/7/2019 6:33:32 PM +00:00

Kế hoạch thi văn nghệ 20/11/2019

11/7/2019 4:34:35 PM +00:00

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

11/7/2019 7:37:27 AM +00:00

Giáo án cả năm

11/6/2019 7:38:54 PM +00:00

cong nghe 7 sáng kiến kinh nghiệm

11/5/2019 7:43:59 AM +00:00

Giáo án học kì 1

11/5/2019 5:43:55 AM +00:00

Giáo án học kì 1

11/5/2019 5:42:49 AM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

11/4/2019 9:50:17 PM +00:00

Bài 21. Cưa và đục kim loại

11/4/2019 8:25:20 PM +00:00

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

11/4/2019 4:19:17 PM +00:00

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

11/3/2019 10:41:50 PM +00:00

Bài 18. Vật liệu cơ khí

11/3/2019 10:37:48 PM +00:00

tiet 12

11/3/2019 9:02:35 PM +00:00

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

11/3/2019 9:43:58 AM +00:00

Giáo án cả năm

11/3/2019 9:42:37 AM +00:00