ĐỀ CƯƠNG VL 7 HKI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Ôn tập Vật Lý 9 HK I   Năm học: 2017 2018

OÂN TAÄP HOÏC KYØ I: MOÂN: VAÄT LYÙ 7

GV: Huỳnh Văn Thạnh      1


Ôn tập Vật Lý 9 HK I   Năm học: 2017 2018

Câu 1: Sự truyền ánh sáng:

   - Định luật truyền thẳng của ánh sáng: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

    - Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi tia sáng

 

 

* Áp dụng: Tại sao trong các lớp học, người ta thường gắn đèn ở các phía trái, phải và tập trung trên trần nhà mà không gắn tập trung về một phía?

TL: Vì để tránh hiện tượng xuất hiện các bóng đen che khuất do ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

- Có 3 loại chùm sáng:

- Chùm sáng: gồm nhiều tia sáng hợp thành

- Có 3 loại chùm sáng: chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kỳ

 

       - Chùm sáng song song: Gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

-         Chùm sáng hội tụ: Gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

-         Chùm sáng phân kỳ: Gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Câu 2. Gương cầu lõm:

     + Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

+ Ảnh lớn hơn vật.

   - Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm: gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

      - Ứng dụng gương cầu lõm trong cuộc sống: chụp đèn, đun nấu thức ăn, dụng cụ khám răng của nha sĩ,…

Câu 3. Chống ô nhiễm tiếng ồn:

      - Tiếng ồn bị ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

     - Chống ô nhiễm tiếng ồn:

         + Tác động vào nguồn âm. VD: cấm bóp còi, …

         + Phân tán âm trên đường truyền.VD: trồng nhiều cây xanh, xây tường gạch,…

+ Ngăn không cho âm truyền đền tai. VD: treo rèm nhung, phủ dạ, làm trần nhà bằng vật liệu cách âm,…

Câu 4. Độ cao của âm:

     - Tần số là số dao động trong 1 giây. Đơn vị tần số là héc – kí hiệu Hz

     - Dao động nhanh, tần số  dao động lớn, âm phát ra càng cao( càng bổng).

     - Dao động chậm, tần số dao động nhỏ, âm phát ra càng thấp( càng trầm).

     - Tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng 20Hz đến 20 000Hz

     - Những âm có tần số dưới 20Hz gọi là hạ âm.

     - Những âm có tần số lớn hơn 20 000Hz gọi là siêu âm.

 

GV: Huỳnh Văn Thạnh      1


Ôn tập Vật Lý 9 HK I   Năm học: 2017 2018

 

 

Câu 5: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

    + Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

    +Góc phản xạ bằng góc tới.

                                                                  + SI : tia tới.                                     

                                                                  +IR : tia phản xạ.

                                                                  + I : Điểm tới.

                                                                  + Góc SIN : Góc tới.

                                                                  + NIR : Góc phản xạ.

                                                                  + IN : Đường pháp tuyến.

 

 

Câu 6. Phản xạ âm – tiếng vang:

     - Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp mặt chắn.

     - Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/ 15 giây.

     - Vật phản xạ âm tốt( hấp thụ âm kém): là những vật cứng có bề mặt nhẵn. VD: mặt gương, mặt đá hoa, tường gạch,…

     - Vật phản xạ âm kém( hấp thụ âm tốt): là những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề. VD: miếng xốp, áo len, ghế dệm mút, …

Caâu 7:  Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? Các vật như thế nào thì phản xạ âm kém?

-         Những vật có bề mặt cứng, nhẵn là những vật phản xạ âm tốt.( hấp thụ âm kém)

Những vật có bề mặt mềm, gồ ghề là những vật phản xạ âm kém. ( hấp thụ âm tốt)

Câu 8. Nguồn âm:

       - Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.

VD: Gãy vào dây đàn, dây đàn dao động và phát ra âm, như vây cây đàn gọi là nguồn âm.

       - Các vật phát ra âm đều dao động.VD: + Đàn: dây đàn dao động

Câu 9. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

a- Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:

+ Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật

+ Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn                      

+ Có kích thước bằng kích thước của vật

+ Khoảng cách từ một điểm của vật tới gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương

Câu 10: a) Bóng tối nằm ở phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới,bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới

 b) Nhật thực toàn phần quan sát được ở chỗ đó có bóng tối của Mặt Trăng trên trái đất

 c) Nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng bị trái đất che khuất không được mặt trời chiếu sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Huỳnh Văn Thạnh      1


Ôn tập Vật Lý 9 HK I   Năm học: 2017 2018

VẬN DỤNG

Câu 1: Cho tia phản xạ như hình vẽ

Tìm giá trị góc tới? 

* Trả lời:

 

a) i = i/ = 900 - 450 = 450

               Vậy góc tới bằng 450                         

 

 

Câu 2: Chiếu một tia tới SI tới một gương phẳng hợp với gương một góc 300. Vẽ hình xác định tia phản xạ và tính góc phản xạ bằng bao nhiêu? ( Nêu cách vẽ )

*Trả lời:

+ Cách vẽ:  - Vẽ gương và tia tới.

-         Vẽ pháp tuyến IN.  - Xác định góc tới i

-         Vẽ tia phản xạ IR sao cho i’ = i

Tính i’:  GIN = GIS + SIN = 900

=> SIN = i =  GIN – GIS = 900 - 300 = 600

Hay i’ = i = 600

 

Câu 3:  Trong 3 phút vật thực hiện được 5400 dao động.

a)     Tính tần số;                      b) Tai ta có thể nghe âm thanh do vật này phát ra không? Vì sao?

* Trả lời: a. Đổi đơn vị: 3 phút =3.60 giây = 180 giây => Tần số là: (Hz)   

b. Do tai người thường nghe được âm thanh trong khoảng từ 20Hz đến 20000Hz. Nên vật có tần số 30Hz do đó tai ta sẽ nghe được

Caâu 4: Ñeå xaùc ñònh ñoä saâu cuûa ñaùy bieån, moät taøu neo coá ñònh treân maët nöôùc vaø phaùt ra sóng siêu aâm roài thu laïi sóng siêu aâm phaûn xaï sau 1,4 giaây. Bieát vaän toác truyeàn sóng sieâu aâm trong nöôùc laø 1500m/s.

Em haõy tính ñoä saâu cuûa ñaùy bieån. 

Giải:  Quãng đường âm đã truyền được ( kể từ lúc sóng siêu âm phát ra từ tàu đến khi tàu thu được sóng siêu ân phản xạ lại):

  1s     1500m

  1,4s     1500.1,4 = 2100m 

 Vậy độ sâu của đáy biển là: 2100/2 = 1050m

Caâu 5:   Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang, biết vận tốc của âm trong không khí là 340 m/s và để nghe được tiếng vang thì âm phản xạ đến sau âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây?

 Trả Lời: Quãng đường âm trực tiếp truyền đi đến khi nghe được âm phản xạ quay trở lại:

  1s     340m

  1,4s     340.1/15 = 22,7m 

  Vậy khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường:  22,7/2 = 11,35m

Câu 6.  Gọi h là độ sâu của đáy biển. Hãy tính độ sâu của đáy biển tại một nơi mà thời gian kể từ lúc tàu phát ra siêu âm đến khi nhận siêu âm phản xạ là 1,2 giây. Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s.

*Giải:    Ta có:  

GV: Huỳnh Văn Thạnh      1


Ôn tập Vật Lý 9 HK I   Năm học: 2017 2018

Độ sâu của đáy biển:

Câu 7: Cho vËt AB ®Æt tr­íc g­¬ng ph¼ng nh­ h×nh vÏ, h·y nªu c¸ch vÏ vµ vÏ ¶nh A/B/ cña AB qua g­¬ng ph¼ng.

Gi¶i

C¸ch vÏ:

-         VÏ A/ ®èi xøng víi A qua g­¬ng

-         VÏ B/ ®èi xøng víi B qua g­¬ng

-         Nèi A/ víi B/ ta ®­îc ¶nh A/B/ cña AB qua g­¬ng.

H×nh vÏ:

                                                            A                          B                                     

 

 

 

 

 

                                                         A/

   B/

 

4. Một chiếc tàu dùng sự phản xạ của siêu âm để đo độ sâu của đáy biển. Tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1,2 giây. Tính độ sâu của đáy biển, biết vận tốc của siêu âm trong nước là 1500 m/s.

Câu 8:  Trong 3 phút vật thực hiện được 5400 dao động.

a)     Tính tần số

  b) Tai ta có thể nghe âm thanh do vật này phát ra không? Vì sao?

 

* Trả lời:  a. Đổi đơn vị: 3 phút =3.60 giây = 180 giây 

Tần số là: (Hz)   

b. Do tai người thường nghe được âm thanh trong khoảng từ 20Hz đến 20000Hz. Nên vật có tần số 30Hz do đó tai ta sẽ nghe được

Câu 9: Ñeå xaùc ñònh ñoä saâu cuûa ñaùy bieån, moät taøu neo coá ñònh treân maët nöôùc vaø phaùt ra sóng sieâu aâm roài thu laïi sóng sieâu aâm phaûn xaï sau 1,4 giaây. Bieát vaän toác truyeàn sóng sieâu aâm trong nöôùc laø 1500m/s.

Em haõy tính ñoä saâu cuûa ñaùy bieån. 

 

Giải:  Quãng đường âm đã truyền được ( kể từ lúc sóng siêu âm phát ra từ tàu đến khi tàu thu được sóng siêu ân phản xạ lại):

  1s     1500m

  1,4s     1500.1,4 = 2100m

 

 Vậy độ sâu của đáy biển là: 2100/2 = 1050m

 

Caâu 10:   Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang, biết vận tốc của âm trong không khí là 340 m/s và để nghe được tiếng vang thì âm phản xạ đến sau âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây?

 

Trả Lời: Quãng đường âm trực tiếp truyền đi đến khi nghe được âm phản xạ quay trở lại:

  1s     340m

  1,4s     340.1/15 = 22,7m

GV: Huỳnh Văn Thạnh      1


Ôn tập Vật Lý 9 HK I   Năm học: 2017 2018

 

  Vậy khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường:  22,7/2 = 11,35m

11. Khi nói to trong phòng nhỏ thì không nghe thấy tiếng vang, nhưng nói to như vậy trong phòng lớn lại nghe thấy tiếng vang. Hỏi :

a) Trong phòng nào có âm phản xạ ?

b) Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để có thể nghe thấy tiếng vang ?

11. a) Cả 2 phòng đều có âm phản xạ.

     b) Quãng đường âm phản xạ đi trong thời gian giây là :

   S = v.t = 340. = 22,(6) mét

        Khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để có thể nghe thấy tiếng vang là :

   22,(6) : 2 = 11,(3) mét.

Caâu 12: Ñeå xaùc ñònh ñoä saâu cuûa ñaùy bieån, moät taøu neo coá ñònh treân maët nöôùc vaø phaùt ra sieâu aâm roài thu laïi sieâu aâm phaûn xaï sau 1,4 giaây. Bieát vaän toác truyeàn sieâu aâm trong nöôùc laø 1500m/s. Em haõy tính ñoä saâu cuûa ñaùy bieån.             

Giải:  Quãng đường âm trực tiếp tryền đi đến khi tàu thu lại được âm phản xạ

  1s     1500m

  1,4s     1500.1,4 = 2100m

 

 Vậy độ sâu của đáy biển là: 2100/2 = 1050m

Câu 13:Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp , thì em có thể biết được khoảng cách từ nơi mình đứng đến chổ sét đánh là bao nhiêu không?

Câu 14:Em phải đứng cách một vách núi ít nhất là bao nhiêu để tại đó em nghe được tiếng vang tiếng nói mình? Biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

Câu 15: Trong một cơn giông, sau khi nhìn thấy tia chớp 5 giây sau người ta mới nghe được tiếng sấm. Hỏi sét xảy ra cách nơi quan sát bao xa? Biết rằng âm truyền trong không khí với vận tốc 340 m/s.

Câu 16: Một chiến sĩ muốn đo gần đúng khoảng cách từ chổ đứng đến vách núi, chiến sĩ ấy phải làm thế nào khi trong tay chỉ có súng đạn và đồng hồ bấm dây? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s?

Caâu 17: Moät ngöôøi duøng buùa goõ maïnh xuoáng ñöôøng ray xe löûa taïi ñieåm A. Moät ngöôøi khaùc ñöùng taïi B caùch A: 2650 m aùp tai saùt ñöôøng ray.

  1. Hoûi sau bao laâu ngöôøi aáy môùi nghe tieáng goõ buùa? Vaän tc truyeàn aâm trong ñöôøng ray laø 5300 m/s.

Sau 7,3s ngöôøi aáy laïi nghe tieáng goõ buùa laàn 2. Giaûi thích taïi sao goõ moät tieáng laïi nghe 2 tieáng. Tìm vaän toác truyeàn aâm trong khoâng khí?

GV: Huỳnh Văn Thạnh      1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/16/2017 9:13:10 PM | Thể loại: Vật lý 7 | Lần tải: 73 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi ĐỀ CƯƠNG VL 7 HKI, Vật lý 7. . Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc đề thi ĐỀ CƯƠNG VL 7 HKI .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện ĐỀ CƯƠNG VL 7 HKI thuộc thể loại Vật lý 7 được giới thiệu bởi thành viên Bê Huỳnh Văn đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào danh mục Vật lý 7 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Vật lí Vật lí 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo ÔN TẬP HỌC KỲ I: MÔN: VẬT LÝ 7 Câu 1: Sự truyền ánh sáng: - Định luật truyền thẳng của ánh sáng: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng,còn cho biết thêm - Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi tia sáng * Áp dụng: Tại sao trong những lớp học, người ta thường gắn đèn ở những phía trái, phải và tụ họp trên trần nhà mà ko gắn tụ họp về một phía? TL: Vì để tránh hiện tượng xuất hiện những bóng đen che tắt

https://tailieuhoctap.com/dethivatly7/de-cuong-vl-7-hki.ttux0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


ÔN TẬP HỌC KỲ I: MÔN: VẬT LÝ 7
Câu 1: Sự truyền ánh sáng:
- Định luật truyền thẳng của ánh sáng: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
- Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi tia sáng


* Áp dụng: Tại sao trong các lớp học, người ta thường gắn đèn ở các phía trái, phải và tập trung trên trần nhà mà không gắn tập trung về một phía?
TL: Vì để tránh hiện tượng xuất hiện các bóng đen che khuất do ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
- Có 3 loại chùm sáng:
- Chùm sáng: gồm nhiều tia sáng hợp thành
- Có 3 loại chùm sáng: chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kỳ


- Chùm sáng song song: Gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.
Chùm sáng hội tụ: Gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
Chùm sáng phân kỳ: Gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.
Câu 2. Gương cầu lõm:
+ Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
+ Ảnh lớn hơn vật.
- Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm: gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
- Ứng dụng gương cầu lõm trong cuộc sống: chụp đèn, đun nấu thức ăn, dụng cụ khám răng của nha sĩ,…
Câu 3. Chống ô nhiễm tiếng ồn:
- Tiếng ồn bị ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.
- Chống ô nhiễm tiếng ồn:
+ Tác động vào nguồn âm. VD: cấm bóp còi, …
+ Phân tán âm trên đường truyền.VD: trồng nhiều cây xanh, xây tường gạch,…
+ Ngăn không cho âm truyền đền tai. VD: treo rèm nhung, phủ dạ, làm trần nhà bằng vật liệu cách âm,…
Câu 4. Độ cao của âm:
- Tần số là số dao động trong 1 giây. Đơn vị tần số là héc – kí hiệu Hz
- Dao động nhanh, tần số dao động lớn, âm phát ra càng cao( càng bổng).
- Dao động chậm, tần số dao động nhỏ, âm phát ra càng thấp( càng trầm).
- Tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng 20Hz đến 20 000Hz
- Những âm có tần số dưới 20Hz gọi là hạ âm.
- Những âm có tần số lớn hơn 20 000Hz gọi là siêu âm.
Câu 5: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
+ Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
+Góc phản xạ bằng góc tới.
+ SI : tia tới.
+IR : tia phản xạ.
+ I : Điểm tới.
+ Góc SIN : Góc tới.
+ NIR : Góc phản xạ.
+ IN : Đường pháp tuyến.


Câu 6. Phản xạ âm – tiếng vang:
- Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp mặt chắn.
- Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/ 15 giây.
- Vật phản xạ âm tốt( hấp thụ âm kém): là những vật cứng có bề mặt nhẵn. VD: mặt gương, mặt đá hoa, tường gạch,…
- Vật phản xạ âm kém( hấp thụ âm tốt): là những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề. VD: miếng xốp, áo len, ghế dệm mút, …
Câu 7: Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? Các vật như thế nào thì phản xạ âm kém?
Những vật có bề mặt cứng, nhẵn là những vật phản xạ âm tốt.( hấp thụ âm kém)
Những vật có bề mặt mềm, gồ ghề là những vật phản xạ âm kém. ( hấp thụ âm tốt)
Câu 8. Nguồn âm:
- Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
VD: Gãy vào dây đàn, dây đàn dao động và phát ra âm, như vây cây đàn gọi là nguồn âm.
- Các vật phát ra âm đều dao động.VD: + Đàn: dây đàn dao động
Câu 9. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
a- Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
+ Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả