Chiếu lần lượt vào một dung dịch thì thấy dung dịch phát ra ánh sáng .Bức xạ nào không gây hiện tượng quang phát quang?
A. 
B. ,
C.
D.
NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ