Giúp Vũ Thị Na bài điện .

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp. Khi điện áp tức thời trên R là ,điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là . Khi điện áp tức thời trên R là thì điện áp tức thời trên tụ là 30(v) . Tìm điện dụng của tụ điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do uR vuông pha với uC  => α + β 900  => cosα = sinβ => uR /U0R = √(U0C2 –uC2)/ U0C

     207 /U0R = √(U0C2 –452)/ U0C  (1)            =>U0C =60V

     403 /U0R = √(U0C2 –302)/ U0C  (2)

Thế vào (1) => U0R =80V

Mà uR cùng pha với I nên i =uR /R =>  R= 207/7 = 20Ω

U0R/U0C =R/ZC => ZC =15Ω => L= 0,15/π H.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số cồn suất của đoạn mạch AB

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 5/14/2018 10:02:25 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Giúp Vũ Thị Na bài điện ., Vật lý 12. .

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/giup-vu-thi-na-bai-dien.m6l00q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp. Khi điện áp tức thời trên R là ,điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là  . Khi điện áp tức thời trên R là thì điện áp tức thời trên tụ là 30(v) . Tìm điện dụng của tụ điện


Do uR vuông pha với uC => α + β 900 => cosα = sinβ => uR /U0R = √(U0C2 –uC2)/ U0C
20√7 /U0R = √(U0C2 –452)/ U0C (1) =>U0C =60V
40√3 /U0R = √(U0C2 –302)/ U0C (2)
Thế vào (1) => U0R =80V
Mà uR cùng pha với I nên i =uR /R => R= 20√7/√7 = 20Ω
U0R/U0C =R/ZC => ZC =15Ω => L= 0,15/π H.Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số cồn suất của đoạn mạch AB