Giúp Vũ Thị Na bài điện , câu 2;

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số công suất của đoạn mạch AB

Giải : + cosφd =0,6 => r/Zd  => 0,36 (R2+ ZL2 )= R2   ( r =R)

     ZL = 4R/3  (1)

Và UAB =UNB => ZAB =ZNB =ZC => 4R2 +(ZL –ZC)2 = ZC2  (2) => thế (1) vào (2)

     ZC =13R/2   => Z AB = [4R2 + (4R/3 -13R/2)2]= 31R/6

     ZAB =√[4R2 +(ZL –ZC)2]=R1105./6 => cosφAB/i = (R+R)/ ZAB =0,36.

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 5/14/2018 10:42:10 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 12 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Giúp Vũ Thị Na bài điện , câu 2;, Vật lý 12. .

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/giup-vu-thi-na-bai-dien-cau-2.acm00q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số công suất của đoạn mạch AB
Giải : + cosφd =0,6 => r/Zd => 0,36 (R2+ ZL2 )= R2 ( r =R)
ZL = 4R/3 (1)
Và UAB =UNB => ZAB =ZNB =ZC => 4R2 +(ZL –ZC)2 = ZC2 (2) => thế (1) vào (2)
ZC =13R/2 => Z AB = √[4R2 + (4R/3 -13R/2)2]= 31R/6
ZAB =√[4R2 +(ZL –ZC)2]=R√1105./6 => cosφAB/i = (R+R)/ ZAB =0,36.