Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Giúp Vũ Thị Na hai bài tập khó

 

Bài 1: tại O  trên mặt nước có một nguồn sóng với bước sóng . Xét 3 điểm ABC trên hai phương truyền sóng sao cho OA vuông góc với OC và B là một điểm thuộc OA sao cho OB>OA. Biết OA=7. Tại thời điểm quan sát trên đoạn AB có 5 đỉnh sóng và AB là 2 đỉnh sóng và góc ACB đạt cực đại. Tìm số điểm dao động ngược pha với O trên đoạn AC

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                

 

Những điểm dao động ngược pha với O thì cách O một số ngyuên lẻ nửa bước sóng có OHROC

Những điểm đó nằm trên các đường tròn có bán kính

lần lượt  trong đó: OH<R<OA cắt AC tại 2 điểm có R=5,5; R=6,5  nên có 2*2=4 điểm

                               OA<R<OC cắt AC tại 1 điểm có R=7,5; R=8,5  nên có 2 điểm

                                                                Đáp số 6 điểm

 

Bài 2. trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng dùng đồng thời hai bức xạ . Xét về một phía của vân trung tâm thì trong khoảng từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 17 của có 4 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Tìm

Giải:

Khoảng cách ngắn nhất 2 vân sáng cùng màu với vân trung tâm     i'=k1i1=k2i2 k11= k22 

                         

               (k2=4 trùng k1; k2=6 không phải nguyên tố cùng nhau với k1)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giúp Vũ Thị Na 2 bài tập khó

Đăng ngày 3/29/2018 5:07:12 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 44 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Giúp Vũ Thị Na 2 bài tập khó, Vật lý 12. .

http://tailieuhoctap.com/dethivatly12/giup-vu-thi-na-2-bai-tap-kho.fptz0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 12


Giúp Vũ Thị Na hai bài tập khó

Bài 1: tại O trên mặt nước có một nguồn sóng với bước sóng . Xét 3 điểm ABC trên hai phương truyền sóng sao cho OA vuông góc với OC và B là một điểm thuộc OA sao cho OB>OA. Biết OA=7. Tại thời điểm quan sát trên đoạn AB có 5 đỉnh sóng và AB là 2 đỉnh sóng và góc ACB đạt cực đại. Tìm số điểm dao động ngược pha với O trên đoạn AC
Những điểm dao động ngược pha với O thì cách O một số ngyuên lẻ nửa bước sóng có OH(R(OC
( Những điểm đó nằm trên các đường tròn có bán kính 
lần lượt trong đó: OH OA Đáp số 6 điểm

Bài 2. trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng dùng đồng thời hai bức xạ . Xét về một phía của vân trung tâm thì trong khoảng từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 17 của  có 4 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Tìm 
Giải:
Khoảng cách ngắn nhất 2 vân sáng cùng màu với vân trung tâm i`=k1i1=k2i2 ( k1(1= k2(2

(k2=4 trùng k1; k2=6 không phải nguyên tố cùng nhau với k1)