giúp Vũ thị Na 2 bài điện

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp . Khi điện áp tức thời trên R là , điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là . Khi điện áp tức thời trên R là thì điện áp tức thời trên tụ là 30(v) . Tìm điện dụng của tụ điện

GIẢI

uR cùng pha với i: uR = i.R => R = uR/i = 20Ω

uR vuông pha với uC, ta có: (chú ý: U, R, C không đổi nên I0 không đổi)

    

Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C.  Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số cồn suất của đoạn mạch AB

giải

có = UC    (1)

ta có: tanφd = ; với cosφd = 0,6 => UL = 4UR/3 thay vào (1)

ta được: UC = 13UR/6

-          Ta có cosφ = = 12/13

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 5/10/2018 9:59:29 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 21 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi giúp Vũ thị Na 2 bài điện, Vật lý 12. .

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/giup-vu-thi-na-2-bai-dien.69h00q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp. Khi điện áp tức thời trên R là , điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là  . Khi điện áp tức thời trên R là thì điện áp tức thời trên tụ là 30(v) . Tìm điện dụng của tụ điện
GIẢI
uR cùng pha với i: uR = i.R => R = uR/i = 20Ω
uR vuông pha với uC, ta có:  (chúý: U, R, C không đổi nên I0 không đổi)

Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số cồn suất của đoạn mạch AB
giải
có = UC (1)
ta có: tanφd = ; với cosφd = 0,6 => UL = 4UR/3 thay vào (1)
ta được: UC= 13UR/6
Ta cócosφ = = 12/13