Giải thích giúp Vũ Thị Na bài sóng cơ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2  = 9 phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:
A.12                         B.6                            C.8                                  D.10
Giải 1: Giả sử pt dao động của hai nguồn u1 = u2 = Acost . Xét điểm M trên S1S2

S1M = d1; S2M = d2. Ta có: u1M = Acos(t - ); u2M = Acos(t - ).

uM = u1M + u2M = 2Acos(cos(t -) = 2Acoscos(t -9π)

 

Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì cos= - 1

=> = (2k + 1  =>  d2 – d1 = (2k + 1)λ  (1)   

                                 Và ta có:   d1 + d2 = 9λ             (2)   Từ (1) và (2) =>   d1 = (4 - k

Ta có:   0 < d1 = (4 - k)λ < 9λ =>  - 5 < k < 4  =>  - 4  ≤ k ≤ 3 . Do đó có 8 giá trị của k  Chọn  C

Em không hiểu chỗ này. Nhờ thày cô giải thích giúp

 

1. Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì cos= - 1

2. Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, ngược pha với nguồn thì cos=  1

Giải thích:

 Ta có: phương trình dao động của nguồn  u = Acost

Phương trình dao động của M  :   uM = 2Acoscos(t -9π)

= 2Acoscos(t - π) = - 2Acoscos(t )

Do đó để M dao động với biên độ cực đại thì  |cos| = 1

=== Để M dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì  cos = -1

    Khi đó  uM = 2A cos(t): M dao động cùng pha với nguồn

===Để M dao động với biên độ cực đại, ngược pha với nguồn thì  cos = 1

    Khi đó  uM = - 2A cos(t) : M dao động ngược pha với nguồn.

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 4/16/2017 12:51:37 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 28 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Giải thích giúp Vũ Thị Na bài sóng cơ, Vật lý 12. . tailieuhoctap chia sẽ tới cộng đồng đề thi Giải thích giúp Vũ Thị Na bài sóng cơ .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Giải thích giúp Vũ Thị Na bài sóng cơ trong chuyên mục Vật lý 12 được chia sẽ bởi bạn Thắng Trần Viết tới các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Vật lý 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Vật lí Vật lí 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Hai nguồn sóng tính hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9( phát ra ngả nghiêng cùng pha nhau, kế tiếp là Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn) là: A, nói thêm là 12 B, ngoài ra 6 C, nói thêm 8 D, bên cạnh đó 10 Giải 1: Giả sử pt ngả nghiêng của hai nguồn u1 = u2 = Acos(t , bên cạnh đó Xét điểm M trên S1S2 S1M = d1; S2M =

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/giai-thich-giup-vu-thi-na-bai-song-co.8cit0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9( phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn) là: A.12 B.6 C.8 D.10 Giải 1: Giả sử pt dao động của hai nguồn u1 = u2 = Acos(t . Xét điểm M trên S1S2
S1M = d1; S2M = d2. Ta có: u1M = Acos((t - ); u2M = Acos((t - ).
uM = u1M + u2M = 2Acos(cos((t -) = 2Acoscos((t -9π)

Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì cos= - 1
=> = (2k + 1)π => d2 – d1 = (2k + 1)λ (1)
Và ta có: d1 + d2 = 9λ (2) (Từ (1) và (2) => d1 = (4 - k)λ
Ta có: 0 < d1 = (4 - k)λ < 9λ => - 5 < k < 4 => - 4 ≤ k ≤ 3 . Do đó có 8 giá trị của k Chọn C
Em không hiểu chỗ này. Nhờ thày cô giải thích giúp

1. Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì cos= - 1
2. Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, ngược pha với nguồn thì cos= 1
Giải thích:
Ta có: phương trình dao động của nguồn u = Acos(t
Phương trình dao động của M : uM= 2Acoscos((t -9π)
= 2Acoscos((t - π) = - 2Acoscos((t )
Do đó để M dao động với biên độ cực đại thì |cos| = 1
===(Để M dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồnthì cos = -1
Khi đó uM = 2A cos((t): M dao động cùng pha với nguồn
===(Để M dao động với biên độ cực đại, ngược pha với nguồn thì cos = 1
Khi đó uM = - 2A cos((t) : M dao động ngược pha với nguồn.