Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH

(Đề có 2 trang)

KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: VẬT LÝ. KHỐI 11

Thời gian làm bài 45 Phút

 

Họ tên: …………………………Lớp……. Số báo danh: ………………

 

 

 

  1. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

Trả lời trắc nghiệm. Đánh dấu( x ) vào đáp án đúng.

 

Câu1

Câu2

Câu3

Câu4

Câu5

Câu6

Câu7

Câu8

Câu9

Câu10

Câu11

Câu12

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Mt đin tích đim di chuyn dc theo đường sc ca mt đin trường đều có cường độ đin trường E = 1000 V/m, đi được mt khong d = 5 cm. Lc đin trường thc hin được công A = 15.10-5 J. Độ ln ca đin tích đó là

 A. 5.10-6 C. B. 3.10-6 C. C. 10-5 C. D. 15.10-6 C.

Câu 2: Tính cht cơ bn ca đin trường là

 A. gây ra lc tác dng lên đin tích đặt trong nó.         B. làm nhim đin các vt đặt trong nó.

 C. gây ra lc tác dng lên nam châm đặt trong nó.       D. có mang năng lượng rt ln

Câu 3: Mt b ngun được mc hn hp đối xng gm 18 ngun ging nhau, mi ngun có sut đin động 2 V và đin tr trong 0,15 được mc thành 3 dãy, mi dãy có 6 ngun. Sut đin động và đin tr trong ca b ngun là

 A. 6 V; 0,075 . B. 6 V; 0,075 .  

 C. 12 V; 0,9  D. 12 V; 0,3      

Câu 4: Một acquy có suất điện động 2 V, điện trở trong 1 . Nối hai cực của acquy với điện trở R = 9 thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là

 A. 3,6 W.     B. 1,8 W.        C. 0,36 W.                   D. 0,18 W

Câu 5: Đin tr tương đương khi hai đin tr 10 và 30 ghép song song là

 A. 40 . B. 20 . C. 7,5 . D. 5 .

Câu 6: Đin năng tiêu th được đo bng

 A. vôn kế.               B. công tơ đin.                    C. ampe kế.          D. tĩnh đin kế.   

Câu 7: Hiu đin thế gia hai đầu đon mch đin gm 4 đin tr mc ni tiếp là 12 V. Mi đin tr là 6 . Dòng đin chy qua mi đin tr bng

 A. 16 A. B. 8 A. C. 2 A. D. 0,5 A.

Câu 8: Hai đin tích q1 và q2 đẩy nhau. Khng định nào sau đây là đúng?

 A. q1 <0 và q2 >0                B. q1q2 <0             C. q1 q2>0             D. q1 >0 và q2 <0           

Trang 1/2


Câu 9: Công ca lc l khi làm dch chuyn đin lượng q = 1,5 C trong ngun đin t cc âm đến cc dương ca nó là 18 J. Sut đin động ca ngun đin đó là

 A. 0,6 V. B. 1,2 V. C. 12 V. D. 6 V.

Câu 10: Khi t đin có đin dung C được tích đin dưới hiu đin thế U thì đin tích ca t là :

 A. Q = C.U2 B. Q = C. Q = D. Q = C.U

Câu 11: Mt h gm hai đin tích đim q1=2.10-7 C và q2=-4.10-7đặt cách nhau 10 cm. H được đặt trong chân không. Cường độ đin trường tng hp ti trung đim ca đon thng ni hai đin tích.

 A. 9. 105 V/m B. 14,4. 105 V/m C. 21,6. 105 V/m D. 0 V/m

Câu 12: Mt đin tích đim q = 4.10-6 C dch chuyn trong đin trường đều có cường độ đin trường E = 500 V/m trên quãng đường thng s = 5 cm, to vi hướng ca véc tơ cường độ đin trường góc = 600. Công ca lc đin trường thc hin trong quá trình di chuyn này và hiu đin thế gia hai đầu quãng đường này là

 A. A = 2,5.10-5 J và U = 12,5 V. B. A = 10-4 J và U = 25 V.

 C. A = 10-4 J và U = 12,5 V. D. A = 5.10-5 J và U = 12,5 V.

II. Tự Luận (4 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Hai điện tích điểm q1 = q2 = 10-8C đặt ở hai điểm A và B trong chân không, cho  AB=10cm.

  1. Xác định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB cách AB một đoạn d = 5cm.
  2. Xác định vị trí H để cường độ điện trường tổng hợp tại đó bằng 0.

Bài 2: (1,5 điểm)  Cho mạch điện như hình vẽ. Cho E=14V, , ,

Đèn có ghi (4V-1W), tụ điện có điện dung . Ampe kế có điện trở không đáng kể

a.Xác định cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

b.Đèn sáng như thế nào? Chỉ số ampe kế.

c.Xác định điện tích trên tụ.

Bài 3: (1 điểm) Một bộ nguồn có suất điện động 32 V, điện trở trong mắc vào mạch ngoài gồm các bóng đèn loại 8V-4W. Có thể mắc tối đa bao nhiêu bóng để các đèn sáng bình thường? Tìm cách mắc.

BÀI    LÀM

..................................................................................................................................................................................................................................................... .............

.................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

Trang 1/2


................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................ ..................

............................................................................................................................................................................................................................................... ...................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................... .............

.................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................ ..................

............................................................................................................................................................................................................................................... ...................

..................................................................................................................................................................................................................................................... .............

.................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................ ..................

............................................................................................................................................................................................................................................... ...................

..................................................................................................................................................................................................................................................... .............

.................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

Trang 1/2


................................................................................................................................................................................................................................................ ..................

............................................................................................................................................................................................................................................... ...................

.................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................ ..................

............................................................................................................................................................................................................................................... ...................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................ ..................

............................................................................................................................................................................................................................................... ...................

.................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................ ..................

............................................................................................................................................................................................................................................... ...................

.................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

.................................................................................................................................................................................................................................................. ................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................................................................................................. .................

Trang 1/2

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học kì 1

Đăng ngày 6/15/2018 3:24:35 PM | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Vật lý 11. .

http://tailieuhoctap.com/dethivatly11/de-thi-hoc-ki-1.h4400q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 11


SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH

(Đề có 2 trang)
KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: VẬT LÝ. KHỐI 11
Thời gian làm bài 45 Phút


Họ tên: …………………………Lớp……. Số báo danh: ………………

TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Trả lời trắc nghiệm. Đánh dấu( x ) vào đáp án đúng.

Câu1
Câu2
Câu3
Câu4
Câu5
Câu6
Câu7
Câu8
Câu9
Câu10
Câu11
Câu12

A

B

C

D

Câu 1: Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 1000 V/m, đi được một khoảng d = 5 cm. Lực điện trường thực hiện được công A = 15.10-5 J. Độ lớn của điện tích đó là
A. 5.10-6 C. B. 3.10-6 C. C. 10-5 C. D. 15.10-6 C.
Câu 2: Tính chất cơ bản của điện trường là
A. gây ra lực tác dụng lên điện tích đặt trong nó. B. làm nhiễm điện các vật đặt trong nó.
C. gây ra lực tác dụng lên nam châm đặt trong nó. D. có mang năng lượng rất lớn
Câu 3: Một bộ nguồn được mắc hỗn hợp đối xứng gồm 18 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,15  được mắc thành 3 dãy, mỗi dãy có 6 nguồn. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là
A. 6 V; 0,075 B. 6 V; 0,075
C. 12 V; 0,9 D. 12 V; 0,3 
Câu 4: Một acquy có suất điện động 2 V, điện trở trong 1 (. Nối hai cực của acquy với điện trở R = 9 ( thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là
A. 3,6 W. B. 1,8 W. C. 0,36 W. D. 0,18 W
Câu 5: Điện trở tương đương khi hai điện trở 10  và 30  ghép song song là
A. 40 B. 20 C. 7,5 D. 5
Câu 6: Điện năng tiêu thụ được đo bằng
A. vôn kế. B. công tơ điện. C. ampe kế. D. tĩnh điện kế.
Câu 7: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở mắc nối tiếp là 12 V. Mỗi điện trở là 6  . Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng
A. 16 A. B. 8 A. C. 2 A. D. 0,5 A.
Câu 8: Hai điện tích q1 và q2 đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1 <0 và q2 >0 B. q1q2 <0 C. q1 q2>0 D. q1 >0 và q2 <0
Câu 9: Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng q = 1,5 C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18 J. Suất điện động của nguồn điện đó là
A. 0,6 V. B. 1,2 V. C. 12 V. D. 6 V.
Câu 10: Khi tụ điện có điện dung C được tích điện dưới hiệu điện thế U thì điện tích của tụ là :
A. Q = C.U2 B. Q C. Q D. Q = C.U
Câu 11: Một hệ gồm hai điện tích điểm q1=2.10-7 C và q2=-4.10-7 C đặt cách nhau 10 cm. Hệ được đặt trong chân không. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện tích.
A. 9. 105 V/m B. 14,4. 105 V/m C. 21,6. 105 V/m D. 0 V/m
Câu 12: Một điện tích điểm q = 4.10-6 C dịch chuyển trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 500 V/m trên quãng đường thẳng s = 5 cm, tạo với hướng của véc tơ cường độ điện trường góc  = 600