Đề thi HSG Vật lí 9 tỉnh Quảng Nam 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


     PHÒNG GD&ĐT QUÃNG NAM           ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

                                                                                       Năm học 2017-2018

                                                                                            Môn: VẬT LÍ

                                                                  Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Câu 1: (2,5 điểm)

   Một qu cầu đồng chất có khối lượng M = 10kg và th tích V = 0,016m3.

       a. Hãy đưa ra kết luận v trạng thái của qu cầu khi th nó vào b nước.

       b. Dùng một sợi dây mảnh, một đầu buộc vào qu cầu, đầu kia buộc vào một điểm c định đáy b nước sao cho qu cầu ngập hoàn toàn trong nước và dây treo có phương thẳng đứng. Tính lực căng dây?

      Cho biết: Khối lượng riêng của nước D = 103kg/m3.

 

 Câu 2: (3,0 điểm)

   Cho 2 bóng đèn Đ1 (12V - 9W) và Đ2 (6V - 3W).

       a. Có th mc nối tiếp 2 bóng đèn này vào hiệu điện thế U = 18V để chúng sáng bình thường được không? Vì sao?

       b. Mắc 2 bóng đèn này cùng với 1 biến tr

   có con chạy vào hiệu điện thế cũ (U = 18V)

   như hình vẽ thì phải điều chỉnh biến tr có

   điện tr là bao nhiêu để 2 đèn sáng bình thường?

       c. Bây gi tháo biến tr ra và thay vào đó

    là 1 điện tr R sao cho công suất tiêu th trên  

    đèn Đ1 gp 3 lần công suất tiêu th trên đèn Đ2.

          Tính R? (Biết hiệu điện thế nguồn vẫn không đổi) 

 

 Câu 3: (2,5 điểm) 

Người ta b một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50g nhiệt đ 136oC vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước 14oC. Hỏi có bao nhiêu gam chì và bao nhiêu gam kẽm trong miếng hợp kim trên? Biết rằng nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 18oC và muốn cho riêng nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1oC thì cần 65,1J; nhiệt dung riêng của nước, chì và kẽm lần lượt là 4190J/(kg.K), 130J/(kg.K) và 210J/(kg.K). B qua s trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.

       

 Câu 4: (2,0 điểm)

   Hai điện trở R1 và R2 được mắc vào một hiệu điện thế không đổi bằng cách ghép song song với nhau hoặc ghép nối tiếp với nhau. Gọi Pss là công suất tiêu thụ của đoạn mạch khi ghép song song, Pnt là công suất tiêu thụ khi ghép nối tiếp. Chứng minh : .

       Cho biết: R1 + R2 2 

------------------------- HẾT  -------------------------

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)


     PHÒNG GD&ĐT QUÃNG NAM

               -----------------------         

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2017-2018

Môn: VẬT LÍ (VÒNG II)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Câu 1: (2,5 điểm)

   a. Khối lượng riêng của qu cầu là:

       DC = = = 625(kg/m3)                                                                          0,25đ

    Ta thấy DC (= 625kg/m3) < Dnước (= 1000kg/m3) nên khi th qu cầu vào nước thì qu cầu s nổi trên mặt nước.                                                                                           0,5đ

   b. Học sinh v đúng hình và phân tích được các lực tác dụng lên qu cầu được   0,5đ.

   Các lực tác dụng lên qu cầu:

    - Lực đẩy Ác-si-mét FA thẳng đứng hướng t dưới lên và

  có cường độ: FA = dn.V = 10Dn.V                                        0,25đ

    - Trọng lực P thẳng đứng hướng xuống dưới và:

                        P = 10M                                                         0,25đ

    - Lực căng dây T thẳng đứng hướng xuống dưới.

  Khi qu cầu cân bằng (đứng yên) thì FA = P + T                  0,5đ

   => T = FA – P = 10Dn.V – 10M = 10.1000.0,016 – 10.10

                                                      = 160 – 100 = 60 (N)       0,25đ

  Vậy lực căng dây T bằng 60N.

 

Câu 2: (3,0 điểm)

   a. Cường độ dòng điện định mức qua mỗi đèn:

    Pđm1 = Uđm1.Iđm1

    => Iđm1 = = = 0,75(A)                           0,25đ

         Iđm2 = = = 0,5(A)                              0,25đ

     Ta thấy Iđm1 Iđm2 nên không th mắc nối tiếp

 để 2 đèn sáng bình thường.                                      0,5đ

 

  b. Để 2 đèn sáng bình thường thì:

    U1 = Uđm1 = 12V;   I1 = Iđm1 = 0,75A                                                                      0,25đ

và U2 = Uđm2 = 6V;    I2 = Iđm2 = 0,5A                                                                         0,25đ

Do đèn Đ2 // Rb => U2 = Ub = 6V

Cường độ dòng điện qua biến tr:

I1 = I2 + Ib => Ib = I1 – I2 = 0,75 – 0,5 = 0,25(A).                                                       0,25đ

Giá tr điện tr của biến tr lúc đó bằng: Rb = = = 24 ()                         0,25đ


   c. Theo đề ra ta có: P1 = 3P2 I12.R1 = 3I22.R2

  = = 3. = 3. = => = 2I1 = 3I2 (1)              0,25đ

   Mà I1 = I2 + IR nên (1) 2(I2 + IR) = 3I2 2I2 + 2IR = 3I2 => I2 = 2IR (2)           0,25đ

   Do đèn Đ2 // R nên U2 = UR I2.R2 = IR.R

   Thay (2) vào ta được 2.IR.R2 = IR.R => R = 2R2 = 2. = 2. = 24 ()         0,5đ

 

 Câu 3: (2,5 điểm) 

 - Gọi khối lượng của chì và kẽm lần lượt là mc và mk, ta có:  

                                                   mc + mk = 0,05(kg). ( = 50g)      (1)                           0,25đ

- Nhiệt lượng do chì và kẽm to ra: ;                               0,25đ

           .                              0,25đ

- Nước và nhiệt lượng kế thu nhiệt lượng là

     ;                                                               0,25đ

     .                                                                                   0,25đ 

- Phương trình cân bằng nhiệt:                                                     0,5đ

                                            15340mc + 24780mk = 1098,4          (2)                           0,25đ

- Giải h phương trình (1) và (2) ta có: mc 0,015kg; mk 0,035kg.                        0,5đ

                                Đổi ra đơn vị gam: mc 15g; mk 35g.                                    

 

 Câu 4: (2,0 điểm)

- Công suất tiêu thụ của đoạn mạch khi hai điện trở mắc song song: .     0,5đ

- Công suất tiêu thụ của đoạn mạch khi hai điện trở mắc nối tiếp: .          0,5đ

- Lập tỷ số:  ;                                                                                          0,5đ

- Do :  => (R1 + R2)2  4 ()2 , nên ta có:

                                                                                                0,5đ

 

-------------------------- HẾT -----------------------------

(Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác nhưng có kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa)

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/19/2018 3:34:10 PM | Thể loại: Vật lý | Lần tải: 16 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi HSG Vật lí 9 tỉnh Quảng Nam 2017-2018, Vật lý. .

https://tailieuhoctap.com/dethivatly/de-thi-hsg-vat-li-9-tinh-quang-nam-2017-2018.uqmz0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD&ĐT QUÃNG NAM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2017-2018
Môn: VẬT LÍ
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 1: (2,5 điểm)
Một quả cầu đồng chất có khối lượng M = 10kg và thể tích V = 0,016m3.
a. Hãy đưa ra kết luận về trạng thái của quả cầu khi thả nó vào bể nước.
b. Dùng một sợi dây mảnh, một đầu buộc vào quả cầu, đầu kia buộc vào một điểm cố định ở đáy bể nước sao cho quả cầu ngập hoàn toàn trong nước và dây treo có phương thẳng đứng. Tính lực căng dây?
Cho biết: Khối lượng riêng của nước D = 103kg/m3.

Câu 2: (3,0 điểm)
Cho 2 bóng đèn Đ1 (12V - 9W) và Đ2 (6V - 3W).
a. Có thể mắc nối tiếp 2 bóng đèn này vào hiệu điện thế U = 18V để chúng sáng bình thường được không? Vì sao?
b. Mắc 2 bóng đèn này cùng với 1 biến trở
có con chạy vào hiệu điện thế cũ (U = 18V)
như hình vẽ thì phải điều chỉnh biến trở có
điện trở là bao nhiêu để 2 đèn sáng bình thường?
c. Bây giờ tháo biến trở ra và thay vào đó
là 1 điện trở R sao cho công suất tiêu thụ trên
đèn Đ1 gấp 3 lần công suất tiêu thụ trên đèn Đ2.
Tính R? (Biết hiệu điện thế nguồn vẫn không đổi)

Câu 3: (2,5 điểm)
Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50g ở nhiệt độ 136oC vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước ở 14oC. Hỏi có bao nhiêu gam chì và bao nhiêu gam kẽm trong miếng hợp kim trên? Biết rằng nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 18oC và muốn cho riêng nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1oC thì cần 65,1J; nhiệt dung riêng của nước, chì và kẽm lần lượt là 4190J/(kg.K), 130J/(kg.K) và 210J/(kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.

Câu 4: (2,0 điểm)
Hai điện trở R1 và R2 được mắc vào một hiệu điện thế không đổi bằng cách ghép song song với nhau hoặc ghép nối tiếp với nhau. Gọi Pss là công suất tiêu thụ của đoạn mạch khi ghép song song, Pnt là công suất tiêu thụ khi ghép nối tiếp. Chứng minh : .
Cho biết: R1 + R2  2
------------------------- HẾT -------------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
PHÒNG GD&ĐT QUÃNG NAM
-----------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2017-2018
Môn: VẬT LÍ (VÒNG II)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: (2,5 điểm)
a. Khối lượng riêng của quả cầu là:
DC =  =  = 625(kg/m3) 0,25đ
Ta thấy DC (= 625kg/m3) < Dnước (= 1000kg/m3) nên khi thả quả cầu vào nước thì quả cầu sẽ nổi trên mặt nước. 0,5đ
b. Học sinh vẽ đúng hình và phân tích được các lực tác dụng lên quả cầu được 0,5đ.
Các lực tác dụng lên quả cầu:
- Lực đẩy Ác-si-mét FA thẳng đứng hướng từ dưới lên và
có cường độ: FA = dn.V = 10Dn.V 0,25đ
- Trọng lực P thẳng đứng hướng xuống dưới và:
P = 10M 0,25đ
- Lực căng dây T thẳng đứng hướng xuống dưới.
Khi quả cầu cân bằng (đứng yên) thì FA = P + T 0,5đ
=> T = FA – P = 10Dn.V – 10M = 10.1000.0,016 – 10.10
= 160 – 100 = 60 (N) 0,25đ
Vậy lực căng dây T bằng 60N.

Câu 2: (3,0 điểm)
a. Cường độ dòng điện định mức qua mỗi đèn:
Pđm1 = Uđm1.Iđm1
=> Iđm1 =  =  = 0,75(A) 0,25đ
Iđm2 =  =  = 0,5(A) 0,25đ
Ta thấy Iđm1  Iđm2 nên không thể mắc nối tiếp
để 2 đèn sáng bình thường. 0,5đ

b. Để 2 đèn sáng bình thường thì:
U1 = Uđm1 = 12V; I1 = Iđm1 = 0,75A 0,25đ
và U2