Kiểm tra Toán 8 học kỳ II

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHONG GD HƯƠNG TRÀ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC  2006-2007   

TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG MÔN: TOÁN 8 

H & T ÊN:              Thời gian làm bài: 90 phút      

LỚP 8.....             

 

 

PHẦN I: (3 điểm) - Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng, chính xác nhất:

 

Câu 1: Nghiệm của phương trình  ( x+2 )( x+3 ) = 0 là:

 A. x = 3  B. x = -2  C. x = -2; x = -3   D. x = -2; x = -4; 

 

Câu 2: Phương trình: có tập hợp nghiệm là: 

 A.  S = {4 ; 5} B.  S = {-4 ; 5} C.  S = {4 ; -5}  D.  S = {-4 ; -5}

Câu 3: Cho phương trình:

 . Điều kiện xác định của phương trình là:

 A. x1  B. x-1                  C. x0   D. x1 và x-1

Câu 4: Tập hợp nghiệm của bất phương trình  là:

 A. S =  x>}  B. S = x>} C. S = x>}   D. S = x>}

Câu 5: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo t s đồng dạng k = . Chu vi tam giác ABC là 12cm, thì chu vi tam giác DEF là:             

 A. 7,2cm  B. 3cm  C. 20cm  D.

Câu 6: Một hình hộp ch nhật có chiều dài, chiều rộng và diện tích xung quanh lần lượt là 7cm ; 4cm và 110cm2 . Chiều cao của hình hộp ch nhật là:

 A. 4cm  B. 10cm  C. 2,5cm  D. 5cm

 

PHẦN II: (7điểm)

Bài 1:  (3 điểm)

 a) Giải phương trình: .

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


 b)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục s:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Bài 2: (2điểm)

 Một ô tô đi t A đến B. Cùng một lúc ô tô th hai đi t B đến A với vận tốc bằng vận tốc của ô tô th nhất. Sau 5 gi chúng gặp nhau. Hỏi mỗi ô tô đi c quãng đường AB trong thời gian bao lâu?

Giải:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Bài3: (2 điểm)

 Cho hình thang ABCD (BC//AD) với gócABC bằng góc ACD. Tính độ dài đường chéo AC, biết rằng hai đáy BC và AD có độ dài lần lượt là 12cm và 27cm.

Giải:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


PHÒNG GD HƯƠNG TRÀ ĐÁP ÁN + BI ỂU ĐI ỂM KỲ II NĂM HỌC  2006-2007   

TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG   MÔN: TOÁN 8               

       Thời gian làm bài: 90 phút      

 

PH ẦN I: (3 điểm)

 

Câu

1

2

3

4

5

6

Đúng

C

A

D

A

C

D

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

 

PHẦN II: (7điểm)

Câu 1: (3điểm)

a)  *ĐKXĐ: x-1 ; x2

 *Qui đồng, kh mẫu, rút gọn: x = 3

 *Giá tr x = 3 tho mãn ĐKXĐ. Vậy S = {3}

b) *Tính được x >

 *Vậy S = x>}

 *

 

Bài 2:

 *Gọi vận tốc ô tô 1 và ô tô 2 lần lượt là: x (km/h); (km/h) ; (x > 0)

 *Quãng đường ô tô 1 và ô tô 2 trong 5h là 5x và 5.

 *Tổng quãng đường 2 xe đi trong 5h bằng quãng đường AB là: 5x + =  

 *Thời gian ô tô th nhất đi t A đến B là: gi 20 phút.

 *Thời gian ô tô th hai đi t B đến A làgi 30 phút.

 

 


Bài3: (2 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 *V hình đúng, rõ, đẹp:

 *Chứng minh ABC ~ DCA :

 *AC2 = 12.27 = 324 = 182 AC = 18 (cm) 

 *Vậy độ dài đường chéo AC là 18 cm.

        

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2/17/2009 3:16:32 PM | Thể loại: Tư liêu khác | Lần tải: 3454 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Kiểm tra Toán 8 học kỳ II, Tư liêu khác. . tailieuhoctap.com chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Kiểm tra Toán 8 học kỳ II .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Kiểm tra Toán 8 học kỳ II trong thể loại Tư liêu khác được chia sẽ bởi user Linh Ngô Mộng tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào mục Tư liêu khác , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo PHONG GD HƯƠNG TRÀBÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2006-2007 TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONGMÔN: TOÁN 8 HỌ & T ÊN: Thời gian làm bài: 90 phút LỚP 8, tiếp theo là PHẦN I: (3 điểm) - Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng, chính xác nhất: Câu 1: Nghiệm của phương trình ( x+2 )( x+3 ) = 0 là: A, bên cạnh đó x = 3 B, nói thêm x = -2 C, nói thêm x = -2; x = -3 D, bên cạnh đó x = -2; x = -4; Câu 2: Phương trình:  có giao hội nghiệm là: A, cho biết thêm S = {4

https://tailieuhoctap.com/dethitulieukhac/kiem-tra-toan-8-hoc-ky-ii.kh42uq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHONG GD HƯƠNG TRÀ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2006-2007
TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG MÔN: TOÁN 8
HỌ & T ÊN: Thời gian làm bài: 90 phút
LỚP 8.....


PHẦN I: (3 điểm) - Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng, chính xác nhất:

Câu 1: Nghiệm của phương trình ( x+2 )( x+3 ) = 0 là:
A. x = 3 B. x = -2 C. x = -2; x = -3 D. x = -2; x = -4;

Câu 2: Phương trình:  có tập hợp nghiệm là:
A. S = {4 ; 5} B. S = {-4 ; 5} C. S = {4 ; -5} D. S = {-4 ; -5}
Câu 3: Cho phương trình:
. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x1 B. x-1 C. x0 D. x1 và x-1
Câu 4: Tập hợp nghiệm của bất phương trình  là:
A. S =  x>} B. S = x>} C. S = x>} D. S = x>}
Câu 5: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số đồng dạng k = . Chu vi tam giác ABC là 12cm, thì chu vi tam giác DEF là:
A. 7,2cm B. 3cm C. 20cm D. 
Câu 6: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và diện tích xung quanh lần lượt là 7cm ; 4cm và 110cm2 . Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:
A. 4cm B. 10cm C. 2,5cm D. 5cm

PHẦN II: (7điểm)
Bài 1: (3 điểm)
a) Giải phương trình: .
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

b)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Bài 2: (2điểm)
Một ô tô đi từ A đến B. Cùng một lúc ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc bằng  vận tốc của ô tô thứ nhất. Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Hỏi mỗi ô tô đi cả quãng đường AB trong thời gian bao lâu?
Giải:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Bài3: (2 điểm)
Cho hình thang ABCD (BC//AD) với gócABC bằng góc ACD. Tính độ dài đường chéo AC, biết rằng hai đáy BC và AD có độ dài lần lượt là 12cm và 27cm.
Giải:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
PHÒNG GD HƯƠNG TRÀ ĐÁP ÁN + BI ỂU ĐI ỂM KỲ II NĂM HỌC 2006-2007
TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút

PH ẦN I: (3 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6

Đúng
C
A
D
A
C
D

Điểm
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ


PHẦN II: (7điểm)
Câu 1: (3điểm)
a) *ĐKXĐ: x-1 ; x2
*Qui đồng, khử mẫu, rút gọn: x = 3
*Giá trị x = 3 thoả mãn ĐKXĐ. Vậy S = {3}
b) *Tính được x > 
*Vậy S =  x>}
*

Bài 2:
*Gọi vận tốc ô tô 1 và ô tô 2 lần lượt là: x (km/h); (km/h) ; (x > 0)
*Quãng đường ô tô 1 và ô tô 2 trong 5h là 5x và 5. 
*Tổng quãng đường 2 xe đi trong 5h bằng quãng đường AB là: 5x +  = 
*Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là: giờ 20 phút.
*Thời gian ô tô thứ hai đi từ B đến A là: giờ 30 phút.Bài3: (2 điểm)*Vẽ hình đúng, rõ, đẹp:
*Chứng minh ABC ~ DCA :
*AC2 = 12.27 = 324 = 182 AC = 18 (cm)
*Vậy độ dài đường chéo AC là 18 cm.