Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


KIỂM TRA HỌC KÌ II – TOÁN 6

NĂM HỌC: 2010 – 2011

THỜI GIAN: 90 PHÚT

ĐỀ I

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất.

1. bằng:

 A.    B.    C.    D. 1

2. tuổi của người anh bằng 12. Vậy tuổi của người anh bằng:

 A. 36   B. 16   C. 12   D. 18

3. của 54 là:

 A. 61    B. 83    C. 63  d. 100

4. Nếu Oz là phân giác của góc xOy thì:

 A. Oz nằm giữa Ox và Oy;  B.

 C.     D. Các đáp án A, B, C đều đúng.

5. Hai góc phụ nhau, một góc có số đo bằng 300. Góc còn lại có số đo bằng:

 A. 600   B. 1500  C. 1100  D. Đáp án khác.

6. Cho (O; 3cm) và điểm M sao cho: OM = 5cm thì:

 A. M nằm trên đường tròn;  

B. M nằm trong đường tròn

C. M nằm ngoài đường tròn.

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Bài 1 : (1,5 điểm ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

              a)                              b) 

              c) 1,8 :                  

Bài 2 : ( 1,5 điểm )Tìm x , biết :

            a)       b)                                 c)

          

Bài 3: ( 1,5 điểm )

Một lớp có 50 học sinh. số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 40% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.

a. Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá, giỏi, trung bình so với học sinh cả lớp.

Bài 4: (2 điểm )

 Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai góc xÔy = 650, xÔz = 1300.

a)     Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

b)     Oy có là tia phân giác của góc xÔz không? Vì sao?

c)     Vẽ Om là tia đối của tia Ox, On là phân giác của góc mÔz. Tính nÔy?

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

 

Chú ý: HS không được sử dụng máy tính


KIỂM TRA HỌC KÌ II – TOÁN 6

NĂM HỌC: 2010 – 2011

THỜI GIAN: 90 PHÚT

ĐỀ II

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất.

1. bằng:

 A.    B.    C.    D. 7

2. tuổi của mẹ bằng 40. Vậy tuổi của mẹ bằng:

 A. 35   B. 16   C. 12   D. 18

3. của 108 là:

 A. 61    B. 60    C. 83  d. 100

4. Oz là phân giác của xÔy khi và chỉ khi:

 A. Oz nằm giữa Ox và Oy;   B.

 C.     D. Các đáp án A, B, C đều đúng.

5. Hai góc bù nhau, một góc có số đo bằng 300. Góc còn lại có số đo 0062ằng:

 A. 600   B. 1500  C. 1100  D. Đáp án khác.

6. Trên hình vẽ có mấy tam giác:

A. 2   B. 3

C. 4   D. 5

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM):

Bài 1 : ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

          a)                            

b)  

          c) 1,25 :                  

Bài 2 : ( 1,5 điểm )Tìm x , biết :

  a)     b)                      c)

Bài 3: ( 1,5 điểm )

Một lớp có 50 học sinh. số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.

a. Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá, giỏi, trung bình so với học sinh cả lớp.

Bài 4: (2 điểm )

 Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai góc xÔy = 500, xÔz = 1000.

a)     Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

b)     Oy có là tia phân giác của góc xÔz không? Vì sao?

c)     Vẽ Om là tia đối của tia Ox, On là phân giác của góc mÔz. Tính nÔy?

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

Chú ý: HS không được sử dụng máy tính

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6(VIP)

Đăng ngày 5/6/2011 2:32:42 PM | Thể loại: Trung học phổ thông | Lần tải: 1053 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6(VIP), Trung học phổ thông. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6(VIP) .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6(VIP) trong danh mục Trung học phổ thông được giới thiệu bởi bạn Phương Lê Anh đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Trung học phổ thông , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem KIỂM TRA HỌC KÌ II – TOÁN 6 NĂM HỌC: 2010 – 2011 THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐỀ I I, ngoài ra TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất, nói thêm là 1, nói thêm bằng: A, bên cạnh đó B, nói thêm là C,còn cho biết thêm D, kế tiếp là 1 2, nói thêm tuổi của người anh bằng 12, kế tiếp là Vậy tuổi của người anh bằng: A, kế tiếp là 36 B, thêm nữa 16 C, ngoài ra 12 D, thêm nữa 18 3, thêm

http://tailieuhoctap.com/dethitrunghocphothong/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6-vip.tlmzwq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Trung học phổ thông


KIỂM TRA HỌC KÌ II – TOÁN 6
NĂM HỌC: 2010 – 2011
THỜI GIAN: 90 PHÚT
ĐỀ I
I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất.
1. bằng:
A. B. C. D. 1
2. tuổi của người anh bằng 12. Vậy tuổi của người anh bằng:
A. 36 B. 16 C. 12 D. 18
3. của 54 là:
A. 61 B. 83 C. 63 d. 100
4. Nếu Oz là phân giác của góc xOy thì:
A. Oz nằm giữa Ox và Oy; B. 
C. D. Các đáp án A, B, C đều đúng.
5. Hai góc phụ nhau, một góc có số đo bằng 300. Góc còn lại có số đo bằng:
A. 600 B. 1500 C. 1100 D. Đáp án khác.
6. Cho (O; 3cm) và điểm M sao cho: OM = 5cm thì:
A. M nằm trên đường tròn;
B. M nằm trong đường tròn
C. M nằm ngoài đường tròn.
II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Bài 1 : (1,5 điểm ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a) b)
c) 1,8 :
Bài 2 : ( 1,5 điểm )Tìm x , biết :
a b) c)

Bài 3: ( 1,5 điểm )
Một lớp có 50 học sinh. số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 40% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.
a. Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá, giỏi, trung bình so với học sinh cả lớp.
Bài 4: (2 điểm )
Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai góc xÔy = 650, xÔz = 1300.
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại.
Oy có là tia phân giác của góc xÔz không? Vì sao?
Vẽ Om là tia đối của tia Ox, On là phân giác của góc mÔz. Tính nÔy?
Bài 5 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết rằng:


Chú ý: HS không được sử dụng máy tính
KIỂM TRA HỌC KÌ II – TOÁN 6
NĂM HỌC: 2010 – 2011
THỜI GIAN: 90 PHÚT
ĐỀ II
I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất.
1. bằng:
A. B. C. D. 7
2. tuổi của mẹ bằng 40. Vậy tuổi của mẹ bằng:
A. 35 B. 16 C. 12 D. 18
3. của 108 là:
A. 61 B. 60 C. 83 d. 100
4. Oz là phân giác của xÔy khi và chỉ khi:
A. Oz nằm giữa Ox và Oy; B. 
C. D. Các đáp án A, B, C đều đúng.
5. Hai góc bù nhau, một góc có số đo bằng 300. Góc còn lại có số đo 0062ằng:
A. 600 B. 1500 C. 1100 D. Đáp án khác.
6. Trên hình vẽ có mấy tam giác:
A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM):
Bài 1 : ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a)
b)
c) 1,25 :
Bài 2 : ( 1,5 điểm )Tìm x , biết :
a) b) c)
Bài 3: ( 1,5 điểm )
Một lớp có 50 học sinh. số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.
a. Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b. Tính