KIEM TRA HKI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

TRƯỜNG THCS HUỲNH PHAN HỘ      ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Họ & tên:………………..…………     Môn: TOÁN 9 – NH: 2009 – 2010

Lớp 9A         Thời gian:  90 phút

     

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ

 

 

 

 

ĐỀ:

 

  1.    PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái của câu mà em chọn là đúng.

1/ Biểu thức có giá trị là: 

A.                  B. 3 -                          C. 2                         D. - 2

2/ Điểm thuộc đồ thị hàm số  y = 2x-5 là:

A. (-2 ; -1);               B. (3 ; 2);                       C. (1 ; -3);               D. (-3 ; 1)

3/ Cho 3 hàm số: y = x + 2   (d1) ;       y = x – 2  (d2) ;       y = (d3 )   Kết luận nào đúng?

A. Đồ thị của 3 hàm số trên là những đường thẳng song song.

B. Cả 3 đều đồng biến.

C. Hàm số (d1) đồng biến, hàm số (d2) (d3) nghịch biến.    

D. Cả 3 hàm số trên đều nghịch biến

4/ Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau:

A. Đường kính vuông góc với một dây thì chia dây đó ra hai phần bằng nhau.

B. Đường kính đi qua trung điểm một dây cung thì vuông góc với dây cung ấy.

C. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

D. Nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.

5/ Trong hình 1:             bằng:

   A.             B.                 

                                                          

   C.            D.   

                                                                                                 

6/ Trong hình 2: Heä thöùc naøo trong caùc heä thöùc

sau ñaây khoâng ñuùng ?

   A.      B.     

   C.     D.

        

B. PHẦN TỰ LUẬN  (7 ®iÓm)

Câu 1 (1,5 điểm): Tính  :  a)                      b)

                 c)                        d)

Câu 2  (2.0 điểm):  Cho hai hàm số : y = -2x +3 ( d )   và  y = 1/2x – 2 ( d).

     a)Vẽ ( d ) và ( d) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.

       b)Tìm toạ độ giao điểm M của đường thẳng ( d ) và ( d).

Câu 3  (3.5 điểm): Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Vẽ bán kính OA bất kì. Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại E cắt Ax, By theo thứ tự ở C, D.

a)    Chứng minh rằng CD = AC + BD.

b)   Tính số đo góc COD.

c)    Chứng minh rằng tích AC.BD không đổi khi E di chuyển trên nửa đường tròn.

d)   Gọi I là giao điểm của OC và AE, gọi K là giao điểm của OD và BE. Tứ giác EIOK là hình gì ? Vì sao ?

e)    Xác định vị trí của bán kính OE để tứ giác EIOK là hình vuông.

Bài làm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG THCS HUỲNH PHAN HỘ               ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I

           Môn:  TOÁN 9 – NH: 2009 – 2010

           Thời gian:  90 phút

  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm)

Hãy khoanh đúng mỗi câu cho     0.5 điểm

1

2

3

4

5

6

B

C

B

A

C

A

 

B. PHẦN TỰ LUẬN  (7 ®iÓm)

Câu 1 (1,5 điểm): Tính  :

 

a)                                                       b)                                                  0,25 điểm

 

 

                                 0,5 điểm              

 

c)

              

                   

 

                                             0,25 điểm

 

 

d)

                                                  0,25 điểm

Câu 2  (2.0 điểm): 

a)VÏ ®óng h×nh                                      1.5®

 

 

b) t×m ®­îc täa ®é giao ®iÓm  M(2;1)                                                         0,5®

Câu 3           Vẽ hình đúng cho                      0,5 điểm

a)     CA = CE, BD = DE nên

AC + BD = CE + DE = CD                              1.0 điểm

b)     OC, OD là các tia phân giác của hai góc kề bù nên

góc COD bằng 900                          1.0 điểm

c)     Tam giác AOE cân tại O có OC là đường phân giác

của góc O nên OC AE. Tương tự, ta có OD BE.

Tứ giác EIOK có ba góc vuông nên nó là hình chữ nhật. 0,5 điểm

d)     Hình chữ nhật EIOK là hình vuông khi và chỉ khi

EOI = EOK     AOE = BOE

OE AB                                                                    0,5 điểm

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2/10/2010 3:07:09 PM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi KIEM TRA HKI, Toán học 9. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng đề thi KIEM TRA HKI .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện KIEM TRA HKI trong chủ đề Toán học 9 được giới thiệu bởi user Điệp Dương Văn tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Toán học 9 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem TRƯỜNG THCS HUỲNH PHAN HỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Họ & tên:………………, bên cạnh đó ………… Môn: TOÁN 9 – NH: 2009 – 2010 Lớp 9A… Thời gian: 90 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ  ĐỀ: PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3, nói thêm 0 điểm) Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái của câu mà em chọn là đúng, nói thêm 1/ Biểu thức  có giá trị là: A, cho biết thêm  B, bên cạnh đó 3 - C, kế tiếp là 2 D, cho biết thêm - 2 2/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/kiem-tra-hki.ab2evq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


TRƯỜNG THCS HUỲNH PHAN HỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Họ & tên:………………..………… Môn: TOÁN 9 – NH: 2009 – 2010
Lớp 9A… Thời gian: 90 phút

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ

ĐỀ:

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái của câu mà em chọn là đúng.
1/ Biểu thức  có giá trị là:
A.  B. 3 - C. 2 D. - 2
2/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x-5 là:
A. (-2 ; -1); B. (3 ; 2); C. (1 ; -3); D. (-3 ; 1)
3/ Cho 3 hàm số: y = x + 2 (d1) ; y = x – 2 (d2) ; y = (d3 ) Kết luận nào đúng?
A. Đồ thị của 3 hàm số trên là những đường thẳng song song.
B. Cả 3 đều đồng biến.
C. Hàm số (d1) đồng biến, hàm số (d2) và (d3) nghịch biến.
D. Cả 3 hàm số trên đều nghịch biến
4/ Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau:
A. Đường kính vuông góc với một dây thì chia dây đó ra hai phần bằng nhau.
B. Đường kính đi qua trung điểm một dây cung thì vuông góc với dây cung ấy.
C. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.
D. Nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.
5/ Trong hình 1: bằng:
A. B.

C. D.

6/ Trong hình 2: Hệ thức nào trong các hệ thức
sau đây không đúng ?
A. B.
C. D.

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Tính : a) b)
c)  d) 
Câu 2 (2.0 điểm): Cho hai hàm số : y = -2x +3 ( d ) và y = 1/2x – 2 ( d’ ).
a)Vẽ ( d ) và ( d’ ) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.
b)Tìm toạ độ giao điểm M của đường thẳng ( d ) và ( d’ ).
Câu 3 (3.5 điểm): Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Vẽ bán kính OA bất kì. Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại E cắt Ax, By theo thứ tự ở C, D.
Chứng minh rằng CD = AC + BD.
Tính số đo góc COD.
Chứng minh rằng tích AC.BD không đổi khi E di chuyển trên nửa đường tròn.
Gọi I là giao điểm của OC và AE, gọi K là giao điểm của OD và BE. Tứ giác EIOK là hình gì ? Vì sao ?
Xác định vị trí của bán kính OE để tứ giác EIOK là hình vuông.
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG THCS HUỲNH PHAN HỘ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I
Môn: TOÁN 9 – NH: 2009 – 2010
Thời gian: 90 phút
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm)
Hãy khoanh đúng mỗi câu cho 0.5 điểm
1
2
3
4
5
6

B
C
B
A
C
A


B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Tính :

a) b) 0,25 điểm


0,5 điểm

c)0,25 điểm


d) 
0,25 điểm
Câu 2 (2.0 điểm):
a)Vẽ đúng hình 1.5đ


b) tìm đư