Đề thi thử vào 10 lần 3 môn Toán

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT LẦN 3

Môn Toán

Năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài : 120 phút.

 

Câu 1: (2đ) Cho các biểu thức

a) Tính Q khi x = 49.

b) Rút gọn P.

c) Đặt M = P : Q.   Tìm x để

Câu 2: (2đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Một ô định đi từ A đến B trong thời gian dự định. Nếu vận tốc tăng thêm 14km/h thì đến B sớm hơn dự định 2 giờ. Nếu vận tốc giảm đi 4km/h thì sẽ đến B chậm hơn 1 giờ. Tính khoảng cách AB, vận tốc  thời gian dự định của ô .

Câu 3: (2đ)  Giải hệ phương trình:        

a)     Cho parabol (P) và đường thẳng

Tìm để đường thẳng (d) cắt (P) tại 2 điểm nằm về bên trái trục tung.

Câu 4 (3.5đ)

Cho đường tròn tâm O, bán kính  R. Điểm A thuộc đường tròn, BC một đường kính (A. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Gọi E, M lần lượt trung điểm của AB, AH P giao điểm của OE với tiếp tuyến tại A của đường tròn (O, R).

1)    Chứng minh rằng:

2)    Chứng minh: tứ giác BPAO nội tiếp

3)    Chứng minh ba điểm P, M, C thẳng hàng.

4)    Gọi Q giao điểm của đường thẳng PA với tiếp tuyến tại C của đường tròn (O). Khi A thay đổi trên đường tròn (O), tìm giá trị nhỏ nhất của tổng  OP + OQ

Câu 5 (0.5đ)     Tìm giá trị lớn nhất của

                             M = với

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 5/29/2018 2:26:23 PM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Đề thi thử vào 10 lần 3 môn Toán, Toán học 9. .

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-thi-thu-vao-10-lan-3-mon-toan.v0z00q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG
ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT LẦN 3
Môn Toán
Năm học 2018-2019.
Thời gian làm bài : 120 phút.


Câu 1: (2đ) Cho các biểu thức
𝑃=
𝑥−2
𝑥−3+
𝑥+1
𝑥+3+
𝑥−4
𝑥−9
9−𝑥 𝑣à 𝑄=
𝑥+5
3−
𝑥

a) Tính Q khi x = 49.
b) Rút gọn P.
c) Đặt M = P : Q. Tìm x để
𝑀
1
2

Câu 2: (2đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Một ô tô định đi từ A đến B trong thời gian dự định. Nếu vận tốc tăng thêm 14km/h thì đến B sớm hơn dự định là 2 giờ. Nếu vận tốc giảm đi 4km/h thì sẽ đến B chậm hơn 1 giờ. Tính khoảng cách AB, vận tốc và thời gian dự định của ô tô.
Câu 3: (2đ) Giải hệ phương trình:
1
𝑥+2+2
𝑦−3=7
2
𝑥+2−3
𝑦−3= −7

Cho parabol (P𝑦=
𝑥
2 và đường thẳng
𝑑:𝑦
𝑚+1
𝑥−
1
2
𝑚
3
4

Tìm 𝑚 để đường thẳng (d) cắt (P) tại 2 điểm nằm về bên trái trục tung.
Câu 4 (3.5đ)
Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Điểm A thuộc đường tròn, BC là một đường kính (A ≠𝐵, 𝐴 ≠𝐶Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Gọi E, M lần lượt là trung điểm của AB, AH và P là giao điểm của OE với tiếp tuyến tại A của đường tròn (O, R).
Chứng minh rằng:
𝐴𝐵
2=𝐵𝐻.𝐵𝐶
Chứng minh: tứ giác BPAO nội tiếp
Chứng minh ba điểm P, M, C thẳng hàng.
Gọi Q là giao điểm của đường thẳng PA với tiếp tuyến tại C của đường tròn (O). Khi A thay đổi trên đường tròn (O), tìm giá trị nhỏ nhất của tổng OP + OQ
Câu 5 (0.5đ) Tìm giá trị lớn nhất của
M =
𝑥
𝑦−2+𝑦
𝑥−3
𝑥𝑦 với 𝑥≥3, 𝑦≥2