Đề thi môn Toán chuyên Thái Bình 2017-2018 vòng 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

(Dành cho tất cả các thí sinh)

Câu 1. (2,0 điểm)  Cho biểu thức  (với x > 0; x 1).

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Đặt B = A. Chứng minh rằng B > 1 với x > 0; x 1.

Câu 2. (2,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2mx +2m+ 8

( m là tham số, m R).

a) Với m = - 4, tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d)parabol (P) .

b) Chứng minh rằng  đường thẳng (d) Parabol (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2. Tìm m để x1 + 2x2 = 2

Câu 3. (1,0 điểm)  Giải hệ phương trình

Câu 4. (1,0 điểm)

Cho quãng đường AB dài 300km. Cùng một lúc xe ô tô th nht xuất phát từ A đến B, xe ô tô thứ hai đi từ B về A. Sau khi xuất phát được 3 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết thời gian đi cả quãng đường AB của xe thứ nhất nhiều hơn xe th hai là 2 giờ 30 phút.

Câu 5. (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Điểm C là điểm bất kỳ trên (O), C không trùng với A, B. Tiếp tuyến tại C của (O;R) ct tiếp tuyến tại A, B ca (O; R) lần lượt tại P, Q. Gọi M là giao đim của OP với AC, N là giao điểm ca OQ với BC

a) Chứng minh: Tứ giác CMON là hình chữ nhật và AP. BQ = MN2.

b) Chng minh: AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính PQ.

c) Chng minh: PMNQ là tứ giác nội tiếp. Xác đnh vị trí đim C đ đường tròn ngoại tiếp tứ giác PMNQ có bán kính nhỏ nhất.

Câu 6. (0,5 điểm)

       Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =

 

--------------Hết----------------

 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………SBD:……………….

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 6/7/2017 11:20:12 PM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 16 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi môn Toán chuyên Thái Bình 2017-2018 vòng 1, Toán học 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện Đề thi môn Toán chuyên Thái Bình 2017-2018 vòng 1 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Đề thi môn Toán chuyên Thái Bình 2017-2018 vòng 1 trong danh mục Toán học 9 được chia sẽ bởi bạn Nhật Tô Minh tới mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào mục Toán học 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) (Dành cho tất cả những thí sinh)  Câu 1, bên cạnh đó (2,0 điểm) Cho biểu thức  (với x > 0; x 1), tiếp theo là a) Rút gọn biểu thức A, tiếp theo là b) Đặt B = A, nói thêm Chứng minh rằng B > 1 với x >

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-thi-mon-toan-chuyen-thai-binh-2017-2018-vong-1.38iu0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Dành cho tất cả các thí sinh)

Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức   (với x > 0; x 1).
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Đặt B = A. Chứng minh rằng B > 1 với x > 0; x 1.
Câu 2. (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2mx +2m+ 8
( m là tham số, m R).
a) Với m = - 4, tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P) .
b) Chứng minh rằng đường thẳng (d) và Parabol (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2. Tìm m để x1 + 2x2 = 2
Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
Câu 4. (1,0 điểm)
Cho quãng đường AB dài 300km. Cùng một lúc xe ô tô thứ nhất xuất phát từ A đến B, xe ô tô thứ hai đi từ B về A. Sau khi xuất phát được 3 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết thời gian đi cả quãng đường AB của xe thứ nhất nhiều hơn xe thứ hai là 2 giờ 30 phút.
Câu 5. (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Điểm C là điểm bất kỳ trên (O), C không trùng với A, B. Tiếp tuyến tại C của (O;R) cắt tiếp tuyến tại A, B của (O; R) lần lượt tại P, Q. Gọi M là giao điểm của OP với AC, N là giao điểm của OQ với BC
a) Chứng minh: Tứ giác CMON là hình chữ nhật và AP. BQ = MN2.
b) Chứng minh: AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính PQ.
c) Chứng minh: PMNQ là tứ giác nội tiếp. Xác định vị trí điểm C để đường tròn ngoại tiếp tứ giác PMNQ có bán kính nhỏ nhất.
Câu 6. (0,5 điểm)
Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 

--------------Hết----------------

Họ và tên thí sinh: …………………………………………SBD:……………….