Đề thi học kì 2 toán 9( mới)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


Trường THCS Văn Khê                        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 9

  Nhóm toán 9                                                                NĂM HỌC 2010 – 2011

                                                               ( Thời gian làm bài 90 phút)

 

Điểm

 

 

Lời phê của giáo viên

 

 

 

Đề bài

Phần I:  Trắc nghiệm : (2,0 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (1điểm) 

Câu 1: Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm:

A.       B.         C.                D.

Câu 2: Cho hàm số  y =  2x2, khi đó:

A.  Hàm số luôn đồng biến,                     B. Hàm số đồng biến khi x > 0,

C. Hàm số luôn nghịch biến                    D. Hàm số đồng biến khi x < 0

Câu 3:  Phương trình x2 – 7x – 8 = 0 có tổng hai nghiệm là:

A . 7 ,                       B . ,                     C . -7 ,                           D .  8.

Câu 4:  Chiều dài l của cung tròn 600, bán kính 6 cm là :

A.    4π (cm),           B.   3π (cm),            C.    2π (cm),             D.    π (cm)

Câu 5: (0,5 điểm). Đánh dấu “X” vào ô Đúng nếu khẳng định đúng, vào ô Sai nếu khẳng định sai :

Khẳng định

Đúng

Sai

a) Trong một đường tròn, góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì bằng nhau.

 

 

b) Số đo góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng hiệu hai cung bị chắn

 

 

Câu 6: (0,5 đ). Em hãy điền các số thích hợp vào chỗ còn trống để được phát biểu đúng:

a) Phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0() có nghiệm ......................khi và chỉ khi a – b + c = 0.

b) Tích hai nghiệm của phương trình : x2 – 7x + 4 = 0 là .....................

Phần 2: Tự luận( 8 điểm)

Bài 1 : (2điểm). Cho phương trình , trong đó m tham số.

a)     Với giá trị nào của m thì phương trình trên nghiệm?

b)    Gọi  hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để

 

 


 

Bài 3: (2,5điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Một tổ công nhân phải làm 144 dụng cụ. Do 3 công nhân chuyển đi làm việc khác nên mỗi người còn lại phải làm thêm 4 dụng cụ. Tính số công nhân lúc đầu của  tổ nếu năng suất của mỗi người như nhau.

Bài 4: (3,5điểm)   

          Cho hình vuông ABCD, lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh BC (M khác B C).

Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng DM tại H, kéo dài BH cắt đường thẳng DC tại K.

a)     Chứng minh tứ giác BHCD nội tiếp đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó.

b)    Chứng minh .

c)     Chứng minh .

d)    Giả sử hình vuông ABCD a. Tính thể tích của hình do nửa hình tròn tâm I quay một vòng quanh đường kính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhóm toán 9- Trường THCS Văn Khê

                       HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN 9

HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 -2011

Phần I:  Trắc nghiệm : 2,0 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (1điểm)

1

2

3

4

C

B

A

C

  Câu 5: (0,5 điểm). Đánh dấu “X” vào ô Đúng nếu khẳng định đúng, vào ô Sai nếu khẳng định sai:

a

b

Đ

S

Câu6: (0,5 đ) a) x = -1 ,                        b) 4

 

Phần 2: Tự luận:8 điểm

Bài

Nội dung

Điểm

1a

(1,0đ)

Phương trình   nghiệm 

  (-(2m + 1))2 – 4(m2 + 2) > 0

Vậy với thì PT đã cho nghiệm

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25

1b

(1,0đ)

Với , PT đã cho nghiệm. Theo hệ thức Viét, ta :

                                

Theo đề bài :

(nhận); (không thỏa điều kiện)

Vậy với thì  .

 

 

0,25

0,25

 

0,25

0,25

2

(2,5đ)

 

Gọi x (người) số công nhân của tổ lúc đầu. Điều kiện x nguyên x

Số dụng cụ mỗi công nhân dự định phải làm : (dụng cụ)

Số công nhân thực tế khi làm việc : (người)

Do đó mỗi công nhân thực tế phải làm : (dụng cụ)

Theo đề bài ta phương trình:

Rút gọn, ta phương trình :

                                

(nhận)  ; (loại)

Vậy số công nhân lúc đầu của  tổ 12 người.

 

0,25

0,25

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

0,5

 

0,25

 

 


 

 

 

 

3a

(1,0đ)

 

 

a) Chứng minh tứ giác BHCD nội tiếp

 

Ta ( ABCD hình vuông)

( )

H, C cùng thuộc đường tròn đường kính BD

 

Vậy tứ giác BHCD nội tiếp được đường tròn

đường kính BD, tâm I trung điểm đoạn BD.

 

 

 

 

0,25

0,25

0,25

 

 

0,25

3b

(0,5đ)

b)     Chứng minh .

Trong : (đường cao thứ ba)

 

 

0,5

3c

(1,0đ)

c) Chứng minh .

 

 Xét : C = H = 900; K góc chung

                                       (g-g)

                                   

                                   (đpcm)

 

 

0,25

0,25

 

0,25

0,25

3d

(1,0đ)

d)     Nửa hình tròn tâm I quay một vòng quanh đường kính, ta được một hình cầu bán kính: .

Trong đó:

Vậy thể tích của hình cầu :

                                                  (đơn vị thể tích).                                        

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 4/18/2012 10:44:54 PM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: docx
1 lần xem

đề thi Đề thi học kì 2 toán 9( mới), Toán học 9. .

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-thi-hoc-ki-2-toan-9-moi.5buz0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Trường THCS Văn Khê ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 9
Nhóm toán 9 NĂM HỌC 2010 – 2011
( Thời gian làm bài 90 phút)

Điểm


Lời phê của giáo viên
Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm : (2,0 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (1điểm)
Câu 1: Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A.  B.  C.  D. 
Câu 2: Cho hàm số y = 2x2, khi đó:
A. Hàm số luôn đồng biến, B. Hàm số đồng biến khi x > 0,
C. Hàm số luôn nghịch biến D. Hàm số đồng biến khi x < 0
Câu 3: Phương trình x2 – 7x – 8 = 0 có tổng hai nghiệm là:
A . 7 , B .  , C . -7 , D . 8.
Câu 4: Chiều dài l của cung tròn 600, bán kính 6 cm là :
A. 4π (cm), B. 3π (cm), C. 2π (cm), D. π (cm)
Câu 5: (0,5 điểm). Đánh dấu “X” vào ô Đúng nếu khẳng định đúng, vào ô Sai nếu khẳng định sai :
Khẳng định
Đúng
Sai

a) Trong một đường tròn, góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì bằng nhau.b) Số đo góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng hiệu hai cung bị chắnCâu 6: (0,5 đ). Em hãy điền các số thích hợp vào chỗ còn trống để được phát biểu đúng:
a) Phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0() có nghiệm ......................khi và chỉ khi a – b + c = 0.
b) Tích hai nghiệm của phương trình : x2 – 7x + 4 = 0 là .....................
Phần 2: Tự luận( 8 điểm)
Bài 1 : (2điểm). Cho phương trình  , trong đó m là tham số.
Với giá trị nào của m thì phương trình trên có nghiệm?
Gọi  là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để 
Bài 3: (2,5điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Một tổ công nhân phải làm 144 dụng cụ. Do 3 công nhân chuyển đi làm việc khác nên mỗi người còn lại phải làm thêm 4 dụng cụ. Tính số công nhân lúc đầu của tổ nếu năng suất của mỗi người là như nhau.
Bài 4: (3,5điểm)
Cho hình vuông ABCD, lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh BC (M khác B và C).
Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng DM tại H, kéo dài BH cắt đường thẳng DC tại K.
Chứng minh tứ giác BHCD nội tiếp đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn đó.
Chứng minh .
Chứng minh .
Giả sử hình vuông ABCD có là a. Tính thể tích của hình do nửa hình tròn tâm I quay một vòng quanh đường kính.

Nhóm toán 9- Trường THCS Văn Khê
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN 9
HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 -2011
Phần I: Trắc nghiệm : 2,0 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (1điểm)
1
2
3
4

C
B
A
C

 Câu 5: (0,5 điểm). Đánh dấu “X” vào ô Đúng nếu khẳng định đúng, vào ô Sai nếu khẳng định sai:
a
b


S

Câu6: (0,5 đ) a) x = -1 , b) 4

Phần 2: Tự luận:8 điểm
Bài
Nội dung
Điểm

1a
(1,0đ)
Phương trình  có nghiệm 
 (-(2m + 1))2 – 4(m2 + 2) > 0

Vậy với  thì PT đã cho có nghiệm
0,25
0,25

0,25

0,25

1b
(1,0đ)
Với , PT đã cho có nghiệm. Theo hệ thức Viét, ta có:
 và 
Theo đề bài : 
(nhận); (không thỏa điều kiện)
Vậy với  thì .


0,25
0,25

0,25
0,25

2
(2,5đ)

Gọi x (người) là số công nhân của tổ lúc đầu.