Đề kiểm tra học kỳ II toán 9(có ma trận)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


TRƯỜNG THCS TÂN SƠN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

 Năm học: 2012 – 2013

Môn: TOÁN – Lớp 9

Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)

 

A.KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII -  TOÁN 9

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

 

Hàm số y=ax2

Tính giá trị của hàm số

 

 

 

 

Số câu

1

 

 

 

1

Số điểm

1

 

 

 

1

Tỉ lệ %

10%

 

 

 

10%

Phương trình và hệ phương trình

 

Giải được hệ PT, tìm điều kiện để PT có nghiệm duy nhất                                                   

Biết giải phương trình trùng phương

Giải được bài toán bằng cách lập PT bậc hai

 

Số câu

 

2

1

1

4

Số điểm

 

2

1.5

1.5

5

Tỉ lệ %

 

20%

15%

15%

50%

Góc với đường tròn

 

 

Biết vẽ hình và chứng minh được tứ giác nội tiếp

Vận dụng cung chứa góc để chứng minh và so sánh hai góc

 

Số câu

 

 

0.5

0.5

1

Số điểm

 

 

1.5

1.5

3

Tỉ lệ %

 

 

15%

15%

30%

Hình trụ

 

Nhớ công thức, tính được Sxq, V của hình trụ.

 

 

 

Số câu

 

1

 

 

1

Số điểm

 

1

 

 

1

Tỉ lệ %

 

10%

 

 

10%

Tổng

 

 

 

 

 

Số câu

1

3

1.5

1.5

7

Số điểm

1

3

3

3

10

Tỉ lệ %

10%

30%

30%

30%

100%


 

TRƯỜNG THCS TÂN SƠN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

 Năm học: 2012 – 2013

Môn: TOÁN – Lớp 9

Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)

 

Bài 1: (1,0đ)  Cho hàm số .Tính ;

Bài 2: (1,0đ): Giải hệ phương trình:   

Bài 3: (1,5đ)

Giải phương trình

Bài 4 : (1,0đ)

Với giá trị nào của m thì phương trình x2 -2(m +1)x + m2 = 0 có hai nghiệm phân biệt 

Bài 5 :(1.5đ)

 Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 19. Tìm hai số đó

Bài 6: (1,0đ) Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính:

 a) Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)

Bài 7: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

 a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

  b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của  .

 

 

 


C. HƯỚNG DẪN CHẤM:

 

Bài

Đáp án

Biểu điểm

1

(1,0đ)

 f(2)=2

f(-4)=8

0,5

0,5

2

(1,0đ)

   Trừ hai PT ta được   2x=6    => x = 3, y = 1

0,75

Vậy: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là ( 3; 1)

0,25

3

(1,5đ)

  

Đặt x2 = t (ĐK t≥0)

Ta có PT :    t2+3t-4 = 0

Có dạng: a + b + c = 1 +3+(-4) = 0

0,5

t1 = 1 ; t2 = -4 (loại)

0,25

Với   t = 1 x1 = 1, x2 = -1

0,5

Vậy: Phương trình đã cho có 2 nghiệm: x1 = 1; x2 = –1

0,25

4

(1,0đ)

Cho phương trình (ẩn số x):  x22(m+1)x  +m2 = 0 (1)

 

phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt khi

 

= (m+1)2m2 = 2m + 1 > 0, => m >  

0,75

Vậy: Phương trình (1) hai nghiệm phân biệt khi m >  

0,25

5(1,5đ)

Gọi số tự nhiên thứ nhất là x (x N) =>Số thứ 2 là x+1

Tích của hai số tự nhiên liên tiếp là x(x+1)

Tổng của hai số đó là x+x+1=2x+1

Theo bài ra ta có PT: x2-x-20=0

Có nghiệm thỏa mãn x = 5

KL: Hai số tự nhiên liên tiếp cần tìm là 5 và 6

0.25

 

0.25

0.25

0.5

0.25

6

(1,0đ)

a) Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Sxq = 2r.h  = 2.3,14.6.9 339,12 (cm2)

0,5

b) Thể tích của hình trụ là:

V =  r2h = 3,14 . 62 . 9  1017,36 (cm3)

0,5

7

(3,0đ)

 Hình vẽ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,

 

0,25


 

a)Ta có:  = 900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AD )

Xét tứ giác DCEF có:

            = 900  ( cm trên )

          = 900 ( vì  EF AD (gt) )

0,25

=>  = 1800  => Tứ giác DCEF là tứ giác nội tiếp      ( đpcm )

0,5

b) Vì tứ giác DCEF là tứ giác nội tiếp  ( cm phần a )

                =>  = ( góc nội tiếp cùng chắn   )        (1)

0,5

               Mà:  =  (góc nội tiếp cùng chắn  )        (2)

0,5

 Từ (1) và (2) =>    hay CA là tia phân giác của   ( đpcm )

0,5

 

--------Hết--------

 

 

Duyệt của BGH

 

Duyệt của tổ chuyên môn

Tân Sơn ngày 4 tháng 5 năm 2013

GV ra đề

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/8/2013 11:33:42 PM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 919 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề kiểm tra học kỳ II toán 9(có ma trận), Toán học 9. . tailieuhoctap giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II toán 9(có ma trận) .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi Đề kiểm tra học kỳ II toán 9(có ma trận) thuộc thể loại Toán học 9 được chia sẽ bởi bạn Thượng Nguyễn Văn tới bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem TRƯỜNG THCS TÂN SƠN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2012 – 2013 Môn: TOÁN – Lớp 9 Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề) A, nói thêm KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII - TOÁN 9 Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng   Thấp Cao  Hàm số y=ax2 Tính giá trị của hàm số   Số câu 1  1 Số điểm 1  1 Tỉ lệ

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-kiem-tra-hoc-ky-ii-toan-9-co-ma-tran.6iu8zq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


TRƯỜNG THCS TÂN SƠN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2012 – 2013
Môn: TOÁN – Lớp 9
Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)


A.KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII - TOÁN 9
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao


Hàm số y=ax2
Tính giá trị của hàm số

Số câu
11

Số điểm
11

Tỉ lệ %
10%10%

Phương trình và hệ phương trình

Giải được hệ PT, tìm điều kiện để PT có nghiệm duy nhất
Biết giải phương trình trùng phương
Giải được bài toán bằng cách lập PT bậc hai


Số câu

2
1
1
4

Số điểm

2
1.5
1.5
5

Tỉ lệ %

20%
15%
15%
50%

Góc với đường tròn


Biết vẽ hình và chứng minh được tứ giác nội tiếp
Vận dụng cung chứa góc để chứng minh và so sánh hai góc


Số câu


0.5
0.5
1

Số điểm


1.5
1.5
3

Tỉ lệ %


15%
15%
30%

Hình trụ

Nhớ công thức, tính được Sxq, V của hình trụ.
Số câu

1


1

Số điểm

1


1

Tỉ lệ %

10%


10%

Tổng


Số câu
1
3
1.5
1.5
7

Số điểm
1
3
3
3
10

Tỉ lệ %
10%
30%
30%
30%
100%


TRƯỜNG THCS TÂN SƠN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2012 – 2013
Môn: TOÁN – Lớp 9
Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)


Bài 1: (1,0đ) Cho hàm số .Tính ;
Bài 2: (1,0đ): Giải hệ phương trình: 
Bài 3: (1,5đ)
Giải phương trình 
Bài 4 : (1,0đ)
Với giá trị nào của m thì phương trình x2 -2(m +1)x + m2 = 0 có hai nghiệm phân biệt 
Bài 5 :(1.5đ)
Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 19. Tìm hai số đó
Bài 6: (1,0đ) Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính:
a) Diện tích xung quanh của hình trụ.
b) Thể tích của hình trụ.
(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)
Bài 7: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:
a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được
b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của .
C. HƯỚNG DẪN CHẤM:

Bài
Đáp án
Biểu điểm

1
(1,0đ)
 f(2)=2
f(-4)=8
0,5
0,5

2
(1,0đ)
 Trừ hai PT ta được 2x=6 => x = 3, y = 1
0,75


Vậy: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là ( 3; 1)
0,25

3
(1,5đ)
 
Đặt x2 = t (ĐK t≥0)
Ta có PT : t2+3t-4 = 0
Có dạng: a + b + c = 1 +3+(-4) = 0
0,5


 t1 = 1 ; t2 = -4 (loại)
0,25


Với t = 1 x1 = 1, x2 = -1
0,5


Vậy: Phương trình đã cho có 2 nghiệm: x1 = 1; x2 = –1
0,25