ĐỀ thi học kì 2 toán 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

YÊN DŨNG

Đề số 1

 

KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2010-2011

Môn: Toán  lớp 8

Ngày thi: .../5/2011

Thời gian làm bài:90 phút

 

 

 

Bài 1: ( 3 điểm)  Giải các  phương trình sau:

 a)  2x -3 = 5;               b = 1 +         c) x3 - x = 0                        

Bài2: ( 1điểm)  Giải các bất phương trình sau:

           

Bài 3(1 điểm)

. Cho hình vẽ( Hình 1)

Tính độ dài đoạn thẳng BD?

Bài 4 (2 điểm)

Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến  đến Hải Phòng vào lúc 10giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ôtô đã đi chậm so với dự kiến 10 km nên mãi đến 11 giờ 20 phút xe mới tới Hải Phòng. Tính quãng đường Hà Nội - Hải Phòng.

Bài 5: ( 2.5 điểm)  : Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a = 12 cm, BC = b = 9 cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD.

a. Chứng minh rằng AHB ~  BCD.

b. Tính độ dài AH.

c. Tính diện tích AHB.

Bài 6:(0.5 điểm)Giải phương trình

 

                           Họ và tên: ................................., SBD....................

 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Họ tên, ký)

 

 

 

Trần văn Lập

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Duyệt, ký, đóng dấu)

 


 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

YÊN DŨNG

 

Đề số 1

ĐÁP ÁN  - THANG ĐIỂM

KÌ THI CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2010 - 2011

Môn: Toán lớp 8

Đáp án – Thang điểm gồm 2 trang

 

 

Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.

 

Bài

ý

Nội dung

Điểm

1

a

2x -3 = 52x=8

x=4

KL

0.5

0.25

0.25

b

= 1 +       

Đ KXĐ: x1 và -2

Quy đồng và khử mẫu:

2(x+2)=(x-1)(x+2)+2x(x-1)

3x2 -3x-6 = 0

(x-2)(x+1) = 0

x=2 hoặc x=-1 cả hai giá trị này thỏa mãn ĐKXĐ

KL    ...                

 

 

 

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

 

0.25

c

x(x2-1)=0

x(x-1)(x+1) = 0

x=0 hoặc x-1=0 hoặc x+1=0

KL:

0.25

0.25

0.25

0.25

2

 

21x+978-2x

23x69

x3

KL:

0.25

0.25

0.25

0.25

3

 

DE // BC nên theo định lí Ta –lét ta có :

6/x=9/3

=>x=2

Vậy BD =2

 

0.5

0.25

0.25

4

 

Gọi quãng đường Hà nôi – Hải phòng là x(km); ĐK : x>0

Thời gian ô tô dự kiến đi từ HN đến HP là 2,5(h)

Vận tốc dự định là x/2,5(h)

0.25

0.25

0.25

0.25


 

 

Thời gian thực tế đi từ HN-HP là 10/3(h)

Vận tốc thực tế đi từ HN – HP là 3x/10(h)

Ta có pt x/2,5-3-x/10 = 10

 

x=100(TM)

KL

 

0.25

0.5

0.25

5

 

Vẽ hình  ghi GT-KL đúng

 

0.25

 

a

AHB đồng dạng BCD.

=> AHB đồng dạng BCD.(g-g)

 

0.25

 

0.25

0.5

b

Tính BD = 15 cm

 

Từ câu a ) AH =

= = 7,2 (cm)

0.25

 

0.5

 

 

 

0.25

c

= ()2 =

Diện tích tam giác AHB là:

 . = . 54 = 34,56 (cm2)

 

 

 

0.25

6

 

 

>0 nên pt đã cho trở thành

x=1 hoặc x=3

KL

 

0.25

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

YÊN DŨNG

Đề số 2

 

KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2010-2011

Môn: Toán  lớp 8

Ngày thi: .../5/2011

Thời gian làm bài:90 phút

 

 

Bài 1: ( 3 điểm)  Giải các  phương trình sau:

 a)  2 -3 x = 8;               b)          c) x3 - 4 x = 0                        

Bài2:  ( 1điểm)  Giải các bất phương trình sau:

           

Bài 3.( 1 điểm)  Cho hình vẽ

Biết BC song song với  MN  . Tìm x = ?

Bài 4  (2 điểm)

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính quãng đường AB?

Bài 5: (2.5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. Kẻ đường cao AH.

a)     CM: ABC và HBA đồng dạng với nhau 

b)     CM: AH2 = HB.HC

c)      Tính độ dài AH

Bài 6:(0.5 điểm)

Giải phương trình

 

 

                           Họ và tên: ................................., SBD....................

 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Họ tên, ký)

 

 

 

Trần văn Lập

HIỆU TRƯỞNG

(Duyệt, ký, đóng dấu)

 

 

 

 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

YÊN DŨNG

 

Đề số 2

ĐÁP ÁN  - THANG ĐIỂM

KÌ THI CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2010 - 2011

Môn: Toán lớp 8

Đáp án – Thang điểm gồm 2 trang

 

 

Chú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.

 

 

Bài

Ý

Nội dung

Điểm

 

a

-3x = 6

x=-2

KL              

0.5

0.25

0.25

b

ĐKXĐ : x 2 và x-2

Quy đồng và khử mẫu ta có

    (x+2)2 –(x-2)2 = -16

8x = -16

x =-2(loại)

KL

 

0.25

 

0.25

 

 

0.25

 

0.25

c

x3 - 4 x = 0    

x(x-2)(x+2) = 0             

 x=0 hoặc x-2 = 0 hoặc x+2 = 0

x=0 hoặc x=2 hoặc x = -2

KL

 

0.25

0.25

0.25

0.25

2

 

 

3x+3 < 4x +2

x>1

KL

 

0.5

0.25

0.25

3

 

Áp dụng định lí Ta-lét          x = 18

1

4

 

Gọi quãng đường AB là x (km); ĐK x>0

Thời gian đi từ A đến B là x/25(h)

Thời gian về là x/30(h)

Vì thời gian về ít hơn đi là 20 phút hay 1/ 3 giờ

Ta có pt x/25-x/30 = 1/3

x =50 (tm)

KL

0.25

0.25

0.25

0.25

 

0.75

0.25

5

 

Vè hình gi GT-KL đúng

0.25

 

a

Xét ABC và HBA có :

 

 

0.5

 


 

 

=> ABC đồng dạng HBA (g-g)

 

 

0.5

b

 

Chứng minh đượcAHB đồng dạng CHA (g-g)

=>  AH/CH = HB/HA

=> AH2 = HB.HC

 

0.5

0.25

0.25

c

Tính được BC  = 10( the đl Pi-ta-go)

Chứng minh được AH.BC = AB.AC

=> AH = (AB.AC):BC = 4,8 (cm)

 

0.25

6

 

> 0

(x+1)(x-3)=0

x=-1 hoặc x = 3

KL

 

 

0.25

 

0.25

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/19/2011 10:07:46 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 1138 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi ĐỀ thi học kì 2 toán 8, Toán học 8. .

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/de-thi-hoc-ki-2-toan-8.ccuz0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN DŨNG

Đề số 1

KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010-2011
Môn: Toán lớp 8
Ngày thi: .../5/2011
Thời gian làm bài:90 phút
Bài 1: ( 3 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 2x -3 = 5; b)  = 1 +  c) x3 - x = 0
Bài2: ( 1điểm) Giải các bất phương trình sau:

Bài 3(1 điểm)
. Cho hình vẽ( Hình 1)
Tính độ dài đoạn thẳng BD?
Bài 4 (2 điểm)
Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ôtô đã đi chậm so với dự kiến 10 km nên mãi đến 11 giờ 20 phút xe mới tới Hải Phòng. Tính quãng đường Hà Nội - Hải Phòng.
Bài 5: ( 2.5 điểm) : Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a = 12 cm, BC = b = 9 cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD.
a. Chứng minh rằng AHB ~ BCD.
b. Tính độ dài AH.
c. Tính diện tích AHB.
Bài 6:(0.5 điểm)Giải phương trình 

Họ và tên: ................................., SBD....................

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
(Họ tên, ký)Trần văn Lập


HIỆU TRƯỞNG
(Duyệt, ký, đóng dấu)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
YÊN DŨNG

Đề số 1
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Toán lớp 8
Đáp án – Thang điểm gồm 2 trangChú ý: Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm từng phần tương ứng.

Bài

Nội dung
Điểm

1
a
2x -3 = 52x=8
x=4
KL
0.5
0.25
0.25


b
 = 1 + 
Đ KXĐ: x1 và -2
Quy đồng và khử mẫu:
2(x+2)=(x-1)(x+2)+2x(x-1)
3x2 -3x-6 = 0
(x-2)(x+1) = 0
x=2 hoặc x=-1 cả hai giá trị này thỏa mãn ĐKXĐ
KL ... 
0.25

0.25

0.25


0.25


c
x(x2-1)=0
x(x-1)(x+1) = 0
x=0 hoặc x-1=0 hoặc x+1=0
KL: 
0.25
0.25
0.25
0.25

2

21x+978-2x
23x69
x3
KL:
0.25
0.25
0.25
0.25

3

Vì DE // BC nên theo định lí Ta –lét ta có :
6/x=9/3
=>x=2
Vậy BD =2

0.5
0.25
0.25

4

 Gọi quãng đường Hà nôi – Hải phòng là x(km); ĐK : x>0
Thời gian ô tô dự kiến đi từ HN đến HP là 2,5(h)
Vận tốc dự định là x/2,5(h)
Thời gian thực tế đi từ HN-HP là 10/3(h)
Vận tốc thực tế đi từ HN – HP là 3x/10(h)
Ta có pt x/2,5-3-x/10 = 10

x=100(TM)
KL

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25

5

Vẽ hình ghi GT-KL đúng

0.25


a
AHB đồng dạng BCD.
Có 
=> AHB đồng dạng BCD.(g-g)

0.25

0.25
0.5


b
Tính BD = 15 cm

Từ câu a )  AH = 
=  =  = 7,2 (cm)
0.25

0.50