Đề kiểm tra kì I Toán 8 hay

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ     DỰ THẢO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

  NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

              Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

 

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

 

1. Nhân và chia đa thức

 

 

 

 

-Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân.

- vận dụng được các hằng đẳng thức.

- Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử:

 

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:  %

 

 

4

4

40%

 

4

4

40%

2. Ph©n thøc ®¹i sè  

 

 

Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ ,nhân, chia các phân thức đại số (các phân thức cùng mẫu và các phân thức không cùng mẫu).

 

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:%

 

 

 

2

 

1                

 

 

3

30%

3.Tø gi¸c

 

 

Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình thoi để chứng minh tứ giác là hình thang cân, hình thoi.

-   Vận dụng được định lí về đường trung bình của tam giác .

 

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:%

 

 

2

30%

 

2

30%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:10®

Tỷ lệ %

0

0

9

10đ

100%

9

10đ

100%

ĐỀ BÀI

Câu 1 (2 đ): Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau:

a) 4x (3x - 2) - 3x (4x + 1)                Với  x = -2

b) (x + 3)(x - 3) - (x - 1)2                   Với x = 6

Câu 2 ( 2đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 - 4x + 4

b) x3 - 5x2 + x - 5

câu 3 ( 3 đ): Cho biểu thức    

a) Tìm điều kiện của x để A xác định.

b) Rút gọn A

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.

Câu 4 (3đ):

Cho cân tại A . Trên đường thẳng đi qua đỉnh A song song với BC lấy hai điểm M và N sao cho A là trung điểm của MN ( M và B cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là AC ) . Gọi H, I. K lần lượt là trung điểm của các cạnh MB, BC, CN.

a/ Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân ?

b/ Tứ giác AHIK là hình gì ? Tại sao ?

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I

MÔN THI: TOÁN LỚP 8

NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :

Lưu ý khi chấm bài:

   Dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải và thang điểm. Bài giải của học sinh cần chặt chẽ, hợp logic toán học. Nếu học sinh làm bài theo cách khác hướng dẫn chấm mà đúng thì chấm và cho điểm tối đa của bài đó. Đối với bài hình học (câu 4), nếu học sinh vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không được tính điểm.

Bài

Sơ lược cách giải

Điểm

1

a) 4x (3x - 2) - 3x (4x + 1) = -11x

Với x = -2 giá trị của biểu thức bằng 22

b) (x + 3)(x - 3) - (x - 1)2 = x2 - 9 - x2 + 2x - 1 = 2x - 10

Với x = 6 giá trị của biểu thức bằng 2

0,5

0.5

0,5

0.5

2

a) x2 - 4x + 4 = (x - 2 )2

b) x3 - 5x2 + x - 5 = x2(x-5) + (x - 5) = (x2 + 1)(x - 5)

1

1

3

a) ĐKXĐ:

c)

1

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

4

  

a) Tứ giác MNCB là hình thang cân. Vì  MN//BC  và do

b/ Tứ giác AHIK là hình thoi. Vì có 4 cạnh bằng nhau:

AH = IK= 1/2BN

AK = HI = 1/2MC = 1/2BN (vì MC=BN).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

1,5

 

( Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/12/2014 4:32:23 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 544 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề kiểm tra kì I Toán 8 hay, Toán học 8. . tailieuhoctap.com chia sẽ tới các bạn tài liệu Đề kiểm tra kì I Toán 8 hay .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , đề thi Đề kiểm tra kì I Toán 8 hay trong danh mục Toán học 8 được giới thiệu bởi thành viên Chinh Đặng Huyền đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào thể loại Toán học 8 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ DỰ THẢO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng     Cấp độ thấp Cấp độ cao   1, nói thêm là Nhân và chia đa thức   -Vận dụng được thuộc tính phân phối của phép nhân, bên cạnh đó - áp dụng được những hằng đẳng thức, bên cạnh đó - Vận dụng được những phương pháp căn bản phân tích đa

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/de-kiem-tra-ki-i-toan-8-hay.pqk3zq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ DỰ THẢO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Nhân và chia đa thức
-Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân.
- vận dụng được các hằng đẳng thức.
- Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử:


Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ: %


4
4
40%

4
4
40%

2. Phân thức đại số


Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ ,nhân, chia các phân thức đại số (các phân thức cùng mẫu và các phân thức không cùng mẫu).


Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:%2


13

30%

3.giác


Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình thoi để chứng minh tứ giác là hình thang cân, hình thoi.
- Vận dụng được định lí về đường trung bình của tam giác .


Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:%


2

30%

2

30%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:10đ
Tỷ lệ %
0
0
9
10đ
100%
9
10đ
100%

ĐỀ BÀI
Câu 1 (2 đ): Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau:
a) 4x (3x - 2) - 3x (4x + 1) Với x = -2
b) (x + 3)(x - 3) - (x - 1)2 Với x = 6
Câu 2 ( 2đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 - 4x + 4
b) x3 - 5x2 + x - 5
câu 3 ( 3 đ): Cho biểu thức 
a) Tìm điều kiện của x để A xác định.
b) Rút gọn A
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.
Câu 4 (3đ):
Cho  cân tại A . Trên đường thẳng đi qua đỉnh A song song với BC lấy hai điểm M và N sao cho A là trung điểm của MN ( M và B cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là AC ) . Gọi H, I. K lần lượt là trung điểm của các cạnh MB, BC, CN.
a/ Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân ?
b/ Tứ giác AHIK là hình gì ? Tại sao ?
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN LỚP 8
NĂM HỌC 2014 - 2015
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
Lưu ý khi chấm bài:
Dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải và thang điểm. Bài giải của học sinh cần chặt chẽ, hợp logic toán học. Nếu học sinh làm bài theo cách khác hướng dẫn chấm mà đúng thì chấm và cho điểm tối đa của bài đó. Đối với bài hình học (câu 4), nếu học sinh vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không được tính điểm.
Bài
Sơ lược cách giải
Điểm

1
a) 4x (3x - 2) - 3x (4x + 1) = -11x
Với x = -2 giá trị của biểu thức bằng 22
b) (x + 3)(x - 3) - (x - 1)2 = x2 - 9 - x2 + 2x - 1 = 2x - 10
Với x = 6 giá trị của biểu thức bằng 2
0,5
0.5
0,5
0.5

2
a) x2 - 4x + 4 = (x - 2 )2
b) x3 - 5x2 + x - 5 = x2(x-5) + (x - 5) = (x2 + 1)(x - 5)
1
1

3
a) ĐKXĐ:  và 

c) 
10,5

0,5


0,5


0,5

4
 
a) Tứ giác MNCB là hình thang cân. Vì MN//BC và do 
b/ Tứ giác AHIK là hình thoi. Vì có 4 cạnh bằng nhau:
AH = IK= 1/2BN
AK = HI = 1/2MC =