Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kiểm tra học kì toán 7- 2 mã đề

Đăng ngày 12/13/2011 9:21:42 AM | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.27 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Kiểm tra học kì toán 7- 2 mã đề, Toán học 7. .

http://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/kiem-tra-hoc-ki-toan-7-2-ma-de.k74nxq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 7


PHÒNG GD- ĐT QUẢNG TRẠCH ĐỀ KIểM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM Năm học 2011 - 2012
Môn thi: Toán 7 – Mã đề 1
(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)
------------------------------------------------

Câu 1: ( 1điểm) Nêu định lí tổng ba góc của một tam giác.
Áp dụng : Cho tam giác ABC có Â = 500, = 750, tính .
Câu 2: ( 2điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể).
a) 
b) 
Câu 3: (2 điểm) Tìm x biết:
a) b) 
Câu 4: (2điểm) Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 3 ngày và đội thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng số máy đội thứ hai nhiều hơn số máy đội thứ ba là 3 máy.
Câu 5: (3 điểm) Cho có A = 900. Kẻ AH vuông góc với BC (HBC). Trên nữa mặt phẳng BC không chứa điểm A vẽ tia Bx vuông góc với BC. Trên Bx lấy điểm D sao cho BD = AH. Chứng minh rằng:
a) 
b) AB // DH
c) Tính ACB, biết BAH = 350
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 - Năm học 2010 - 2011
Môn thi: Toán
Mã đề 1
Câu
Nội dung
Điểm

1
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
Xét có: 
500 + + 750 = 1800
 = 1800 - (500 +750) = 550
0,5
0,25

0,25

2
a)

b) = 
= 
= 
0,5

0,5

0,25

0,25


0,5

3
 a)  x =
 x = -16

b) 
 hoặc 
 x = hoặc x = 

0,5

0,50,5

0,25


0,25

4
Gọi số máy của ba đội lần lượt là x, y, z.
Vì số máy tỷ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc nên ta có:
2.x = 3.y = 4.z và y - z = 3
Hay và y - z = 3
Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có:

=> x = 18;
=> y = 12;
=> z = 9;
Vậy số máy của ba đội lần lượt là: 18, 12, 9
0,25

0,25

0,25
0,5


0,5

0,25

5

GT
; 
AHBC; HBC
BDBC; BD = AH


KL
a) 
b) AB // DH
c) Tính 

a) Xét ∆AHB và ∆DBH có
BD = AH (gt)

BH là cạnh chung
=> (c-g-c)
b) Vì nên (ở vị trí so le trong)
=> AB // DH
c) Xét ∆AHB có 
=>
Xét ∆ABC có 
=>

0,50,25
0,5


0,25

0,5

0,5

0,5

Chú ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn chấm, học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

PHÒNG GD- ĐT QUẢNG TRẠCH ĐỀ KIểM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM Năm học 2011 - 2012
Môn thi: Toán 7 – Mã đề 2
(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)
------------------------------------------------
Câu 1: (1 điểm)Viết công thức tính lũy thừa của một tích.
Áp dụng tính: . 35
Câu 2:
(2 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý