Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 TOÁN 7 (ĐỀ S 1)

(90 phút)

 

Bài 1 (2đ): 

Điền Đ hoặc S vào các câu sau :

a. Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ đó.

b. Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.

c. Nếu 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông kia thì 2∆ đó bằng nhau.

d. Nếu 3 góc của ∆ này bằng 3 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.

 

Bài 2 (1,5đ):

Cho hàm số f(x) = x – 1

          Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên.

A.(; )               B. (1; -)                C (3; 1)                 D. (6; -3)

Bài 3 (2đ) :

          Khi điều tra về số con của từng hộ của 30 gia đình ta thu được kết quả như sau :

            1        2        3       1       2       0       2      2       1       2

           3              2       2       1       2       2       3       2       3

           0              4       1       1       1       0       4       2       3

          a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ?

         b. Lập bảng tần số.

          c. Tìm Mo và tính .

 

Bài 4 (1đ):  

Giá trị của biểu thức 2(x2 – 1) + 3x – 2 tại x = – 1 là :

            A/ -2                   B/ - 9                       C/ 10                D/ -5               E/ 1

 

Bài 5 (3,5đ) :

          Cho ∆ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự 2 điểm D và E sao cho BD = CE.

     a. Chứng minh: ∆ADE cân.

     b. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là tia phân giác của góc DAE.

     c. Từ B và C kẻ BH và CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE.

Chứng minh: BH = CK.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề kiểm tra giữa kỳ 2 toán 7

Đăng ngày 2/14/2014 8:47:20 PM | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 190 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề kiểm tra giữa kỳ 2 toán 7, Toán học 7. . tailieuhoctap chia sẽ đến các bạn thư viện Đề kiểm tra giữa kỳ 2 toán 7 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện Đề kiểm tra giữa kỳ 2 toán 7 trong chủ đề Toán học 7 được giới thiệu bởi bạn Hải Bùi Công đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Toán học 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 TOÁN 7 (ĐỀ SỐ 1) (90 phút) Bài 1 (2đ): Điền Đ hoặc S vào những câu sau : a, tiếp theo là Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ ấy, cho biết thêm b, nói thêm Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc của ∆ kia thì 2∆ ấy bằng nhau, ngoài ra c, nói thêm Nếu 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông kia thì 2∆ ấy bằng nhau, cho biết

http://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/de-kiem-tra-giua-ky-2-toan-7.dsfozq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 7


ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 TOÁN 7 (ĐỀ SỐ 1)
(90 phút)

Bài 1 (2đ):
Điền Đ hoặc S vào các câu sau :
a. Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ đó.
b. Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.
c. Nếu 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông kia thì 2∆ đó bằng nhau.
d. Nếu 3 góc của ∆ này bằng 3 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.

Bài 2 (1,5đ):
Cho hàm số f(x) = x – 1
Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên.
A.(; ) B. (1; -) C (3; 1) D. (6; -3)
Bài 3 (2đ) :
Khi điều tra về số con của từng hộ của 30 gia đình ta thu được kết quả như sau :
1 2 3 1 2 0 2 2 1 2
3 4 2 2 1 2 2 3 2 3
0 1 4 1 1 1 0 4 2 3
a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ?
b. Lập bảng tần số.
c. Tìm Mo và tính .

Bài 4 (1đ):
Giá trị của biểu thức 2(x2 – 1) + 3x – 2 tại x = – 1 là :
A/ -2 B/ - 9 C/ 10 D/ -5 E/ 1

Bài 5 (3,5đ) :
Cho ∆ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự 2 điểm D và E sao cho BD = CE.
a. Chứng minh: ∆ADE cân.
b. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là tia phân giác của góc DAE.
c. Từ B và C kẻ BH và CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE.
Chứng minh: BH = CK.