Đề thi học KÌ II Toán 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013

                                                                   MÔN: TOÁN 6

                                                                          Thời gian: 90 phút (không kể giao đề)

                                                                                          ------------------

I. TRẮC NGHIỆM: (2,5 đ)

Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài:

Câu 1: Trong các phân số sau: phân số lớn nhất là:

 A.   B.   C.   D.

Câu 2: Rút gọn phân số đến phân số tối giản ta được phân số:

 A.   B.   C.   D.

Câu 3: Đổi phân số ra hỗn số ta được:

 A.   B.  C.  D.

Câu 4: Số nghịch đảo của là;

 A.   B.   C.   D.

Câu 5: Số 0 ,75 được viết dưới dạng phân số thập phân là:

 A.   B.   C.  D.

Câu 6: Hai phân số bằng nhau nếu:

 A. a.b = c.d  B. a.c = b.d  C. a.d = b.c  D.a+d = b+c

Câu 7:  Tính: 25% của 12 bằng:

 A. 2   B. 3   C. 4   D. 6

Câu 8: Góc nhọn là góc có số đo:

 A. Bằng 900  B. Lớn hơn 900 C. Bé hơn 900  D. Bằng 1800

Câu 9: Hai góc phụ nhau, nếu một góc có số đo bằng 300 thì số đo góc còn lại bằng:

 A. 300   B. 600   C. 900   D. 1200

Câu 10: Hai góc có số  đo lần lượt bằng 700 và 1100 hai góc:

 A. Bù nhau  B. Phụ nhau  C. Kề bù nhau  D. Kề nhau

I. TỰ LUẬN: (7,5 đ)

Bài 1: (2,5 điểm)

Tính:           A =              

                    B =  

                               C

Bài 2: (1,5 điểm)

Tìm x biết:  a) x -                      b)

Bài 3: (1,75 điểm)


         Bạn  Vân đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được số trang, ngày thứ hai đọc số trang của cuốn sách, ngày thứ ba đọc hết 35 trang còn lại.

a)      Trong hai ngày đầu, bạn Vân đọc được mấy phần cuốn sách?

b)     Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Bài 4: (1,75 điểm)

Cho góc xOy bằng 1200, vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOz bằng 900.

a)      Tính số đo góc zOy.

b)     Vẽ tia On là phân giác của góc xOy; tia Oz có phải là tia phân giác của góc nOy không? Giải thích vì sao?

 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                            KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013

  PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH           Môn: Toán - Lớp 6

                                                                                             HƯỚNG DẪN CHẤM

                                                                                                     ------------------

 

I. TRẮC NGHIỆM: (2,5 đ) (Mỗi ý đúng ghi 0,25 đ)

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ý

B

C

B

B

D

C

B

C

B

A

 

I. TỰ LUẬN: (7,5 đ)

Bài 1: (2,5 đ)

A=

0,7

 

 

 

0,50đ

 

0,50đ

 

0,75đ

 

Bài 2: (1,5 điểm)

a.

 

 

0,75đ

b.

      

0,50đ

 

0,25đ

Bài 3: (1,75 điểm)

a. Phân số biểu thị số phần cuốn sách Vân đọc trong 2 ngày đầu:

             (cuốn)

0,75đ

b. Phân số biểu thị số phần cuốn sách Vân đọc trong ngày thứ 3: (cuốn)

0,50đ

   Cuốn sách có số trang là: (trang)

0,50đ

Bài 4: (1,75 điểm)

Hình vẽ:

a.(0,75 điểm)

Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên:  xÔz + zÔy  = xÔy

zÔy = xÔy –xÔz = 1200 – 900 = 300

 

b. (0,75 điểm)

Tia On là phân giác xÔy: nÔy = nÔx = xÔy = 600

Do: zÔy  < nÔy tia Oz nằm giữa 2 tia On và Oy

Nên: nÔy = nÔz + zÔy

=>     nÔz = nÔy - zÔy  = 600 - 300 = 300

Do:  nÔz = zÔy và Oz nằm giữa 2 tia On, Oy

Nên: Oz là phân giác của  nÔy

0,25đ

 

0,2

0,50đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

  • Ghi chú: HS có cách giải khác nhưng hợp lý thì vẫn ghi điểm tối đa cho từng câu.

---------------------------------------

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/6/2013 2:03:34 PM | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 1682 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học KÌ II Toán 6, Toán học 6. .

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6.7cuz0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút (không kể giao đề)
------------------
I. TRẮC NGHIỆM: (2,5 đ)
Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài:
Câu 1: Trong các phân số sau: phân số lớn nhất là:
A. B. C. D.
Câu 2: Rút gọn phân số  đến phân số tối giản ta được phân số:
A. B. C. D.
Câu 3: Đổi phân số  ra hỗn số ta được:
A. B. C. D.
Câu 4: Số nghịch đảo của  là;
A. B. C. D.
Câu 5: Số 0 ,75 được viết dưới dạng phân số thập phân là:
A. B. C. D.
Câu 6: Hai phân số  và  bằng nhau nếu:
A. a.b = c.d B. a.c = b.d C. a.d = b.c D.a+d = b+c
Câu 7: Tính: 25% của 12 bằng:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 8: Góc nhọn là góc có số đo:
A. Bằng 900 B. Lớn hơn 900 C. Bé hơn 900 D. Bằng 1800
Câu 9: Hai góc phụ nhau, nếu một góc có số đo bằng 300 thì số đo góc còn lại bằng:
A. 300 B. 600 C. 900 D. 1200
Câu 10: Hai góc có số đo lần lượt bằng 700 và 1100 là hai góc:
A. Bù nhau B. Phụ nhau C. Kề bù nhau D. Kề nhau
I. TỰ LUẬN: (7,5 đ)
Bài 1: (2,5 điểm)
Tính: A = 
B = 
C 
Bài 2: (1,5 điểm)
Tìm x biết: a) x -  b) 
Bài 3: (1,75 điểm)
Bạn Vân đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được số trang, ngày thứ hai đọc  số trang của cuốn sách, ngày thứ ba đọc hết 35 trang còn lại.
Trong hai ngày đầu, bạn Vân đọc được mấy phần cuốn sách?
Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?
Bài 4: (1,75 điểm)
Cho góc xOy bằng 1200, vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOz bằng 900.
Tính số đo góc zOy.
Vẽ tia On là phân giác của góc xOy; tia Oz có phải là tia phân giác của góc nOy không? Giải thích vì sao?

------------------------
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013
PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH Môn: Toán - Lớp 6
HƯỚNG DẪN CHẤM
------------------

I. TRẮC NGHIỆM: (2,5 đ) (Mỗi ý đúng ghi 0,25 đ)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


B
C
B
B
D
C
B
C
B
A


I. TỰ LUẬN: (7,5 đ)
Bài 1: (2,5 đ)
A=
0,75đ
0,50đ

0,50đ0,75đ
Bài 2: (1,5 điểm)
a.0,75đ
b.

0,50đ

0,25đ

Bài 3: (1,75 điểm)
a. Phân số biểu thị số phần cuốn sách Vân đọc trong 2 ngày đầu:
(cuốn)
0,75đ

b. Phân số biểu thị số phần cuốn sách Vân đọc trong ngày thứ 3: (cuốn)
0,50đ

 Cuốn sách có số trang là: