Đề KSCL theo mẫu giữa kỳ 2 toán 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC

 

 

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU NGẪU NHIÊN

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

Viết phương án đúng ( A, B, C hoặc D) vào bài thi.

Câu 1. Cho tập hợp . Cách viết đúng là

A.                           

B.                                     

C.                            

D.             

Câu 2. Kết quả của phép tính

A.                

B.                          

C.                           

D.    

Câu 3. Giá trị của chữ số x để số chia hết cho cả 2 và 5 là

A.        

B.                       

C.         

D.

Câu 4. Kết quả của phép tính

A. -100           

B. 100                      

C. 15                  

D. -15

Câu 5. Khi rút gọn phân số được phân số tối giản

A.

B.                      

C.                   

D.

Câu 6. Kết quả phép tính

A.      

B.                       

C.                   

D.

Câu 7. Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM = 7cm, AB = 13 cm thì MB bằng:

A. 20cm

B.

C. 6cm

D.

Câu 8. Cho hình vẽ, biết .

 Số đo góc xOz

A.   B.

C.   D.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Câu 9 (2,0 điểm). nh:

a)     b)

Câu 10 (2,5 điểm). Tìm x, biết:

a)   b)

Câu 11 (2,5 điểm) . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia vẽ hai tia sao cho ,.

a) Hỏi trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?

b) Tính số đo góc .

c) Tia có phải là tia phân giác của góchay không? Vì sao?

Câu 12 (1,0 điểm). Tìm tất cả các số tự nhiên n để phân số là phân số tối giản.

--------------------------------------------HẾT--------------------------------------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

Họ và tên thí sinh..........................................Số báo danh...............................................


SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC

 

 

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU NGẪU NHIÊN

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TOÁN – LỚP 6

(Hướng dẫn gồm 02 trang)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2,0 điểm)

 

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

D

B

A

C

A

C

B

 

II. PHẦN TỰ LUẬN:(8,0 điểm)

 

Câu

Nội dung

Điểm

 

 

 

 

 

9

(2,0 điểm)

a) Ta có:

0,25

0,25

0,25

Vậy

0,25

b)Ta có:

0,25

0,25

0,25

Vậy

0,25

10

(2,5 điểm)

 

a)

0,5

0,25

0,25

Vậy

0,25

b) Ta có:

0,5

0,25

0,25

Vậy

0,25

 

 

 

11

(2,5 điểm)

 

 

Hình vẽ đúng

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

a)Trên nửa mặt phẳng bờ là  Ox  ta có : (vì 650 < 1300)

  nên tia Oz nằm giữa hai tia OxOy                           

0,50

b)Vì tia  Oz nằm giữa  hai tia Ox Oy, ta có:

        

0,50

Hay 650 + = 1300    = 1300 –650 = 650 

 

0,50


 

  Vậy

0,25

c) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy vì tia Oz nằm giữa  hai tia Ox Oy

0,50

 

12

(1,0 điểm)

Ta có

0,25

Để phân số là phân số tối giản thì phân số là phân số tối giản

0,25

Muốn vậy thì 15 và n – 2 phải là hai số nguyên tố cùng nhau.  Vì 15 có hai ước khác 1, khác 15 là 3 và 5. Từ đó suy ra n -2 không chia hết cho 3, không chia hết cho 5

0,25

Tức là

0,25

---------------------------Hết--------------------------

Lưu ý: Đáp án trên đây lời giải tóm tắt các bài toán. Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng, vẫn cho điểm tối đa.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/10/2017 9:07:53 PM | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.24 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề KSCL theo mẫu giữa kỳ 2 toán 6, Toán học 6. . tailieuhoctap giới thiệu tới bạn đọc thư viện Đề KSCL theo mẫu giữa kỳ 2 toán 6 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Đề KSCL theo mẫu giữa kỳ 2 toán 6 thuộc chuyên mục Toán học 6 được chia sẽ bởi thành viên Điệp Phan đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào danh mục Toán học 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU NGẪU NHIÊN NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: TOÁN – LỚP 6 Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) I, nói thêm PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm),còn cho biết thêm Viết phương án đúng ( A, B, C hoặc D) vào bài thi, bên cạnh đó Câu 1, bên cạnh đó Cho tụ hợp , kế tiếp là Cách viết đúng là A, ngoài ra B, kế tiếp là C, thêm nữa D, nói thêm là  Câu 2,

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/de-kscl-theo-mau-giua-ky-2-toan-6.gsct0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚCĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU NGẪU NHIÊN
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).
Viết phương án đúng ( A, B, C hoặc D) vào bài thi.
Câu 1. Cho tập hợp . Cách viết đúng là
A. 
B. 
C.
D.

Câu 2. Kết quả của phép tính là
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 3. Giá trị của chữ số x để số chia hết cho cả 2 và 5 là
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 4. Kết quả của phép tính là
A. -100
B. 100
C. 15
D. -15

Câu 5. Khi rút gọn phân số được phân số tối giản là
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 6. Kết quả phép tính là
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 7. Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM = 7cm, AB = 13 cm thì MB bằng:
A. 20cm
B. 
C. 6cm
D. 

Câu 8. Cho hình vẽ, biết .
Số đo góc xOz là
A. B. 
C. D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm).
Câu 9 (2,0 điểm). Tính:
a) b) 
Câu 10 (2,5 điểm). Tìm x, biết:
a) b) 
Câu 11 (2,5 điểm) . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia vẽ hai tia và sao cho ,.
a) Hỏi trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?
b) Tính số đo góc .
c) Tia có phải là tia phân giác của góchay không? Vì sao?
Câu 12 (1,0 điểm). Tìm tất cả các số tự nhiên n để phân số là phân số tối giản.
--------------------------------------------HẾT--------------------------------------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh..........................................Số báo danh...............................................
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚCĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU NGẪU NHIÊN
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN – LỚP 6
(Hướng dẫn gồm 02 trang)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
D
B
A
C
A
C
B


II. PHẦN TỰ LUẬN:(8,0 điểm)

Câu
Nội dung
Điểm


9
(2,0 điểm)
a) Ta có: 
0,250,250,25


Vậy 
0,25


b)Ta có:
0,250,250,25


Vậy 
0,25

10
(2,5 điểm)

a)
0,50,250,25


Vậy 
0,25


b) Ta có: 
0,50,250,25


Vậy 
0,25

11
(2,5 điểm)


Hình vẽ đúng


0,25

a)Trên nửa mặt phẳng bờ là Ox ta có : (vì 650 < 1300)
nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
0,50


b)Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy, ta có:

0,50


Hay 650 + = 1300 = 1300 –650 = 650

0,50


 Vậy 
0,25


c) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy và 
0,50


12