CHUYỂN GIAO BỘ TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC
(DÙNG CHO 2020 VÀ CÁC NĂM VỀ SAU; TẤT CẢ TÀI LIỆU BIÊN SOẠN CÔNG PHU DẠNG FILE WORD, CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)
1. CÁC CHUYÊN ĐỀ THEO CÁC CHƯƠNG HÓA HỌC 10,11,12
(Tóm tắt lý thuyết, Các dạng câu hỏi Lý thuyết, Các dạng câu hỏi Tính toán, Các ví dụ cụ thể và Câu hỏi tự luyện)
2. CÁC CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
3. CÁC CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
4. CÁC CHUYÊN ĐỀ THEO 4 MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
5. ĐỀ THI THỬ 2020 CỦA CÁC THẦY CÔ NỔI TIẾNG
CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Phone 1: 097.347.347.1
Phone 2: 094.347.347.1