Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III

& PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Bài 1: Cho tư diện diện ABCD với

 1. Viết phương trình mặt phẳng (ACD); (BCD)
 2. Viết phương trình mặt phẳng qua A và song song (BCD)
 3. Viết phương trình mặt phẳng qua AB và song song với CD
 4. Viết phương trình mặt phẳng  qua B và vuông góc CD
 5. Tìm tòa độ trực tậm H của tam giác BCD
 6. Xác định tậm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

Bài 2 : Cho điểm A(1;2;3) và hai mặt phẳng có phương trình

 1. Xác định vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q)
 2. Tính cos góc tạo bỡi hai mặt phẳng (P) và (Q).
 3. Tìm những điểm cách điều hai mặt phẳng (P) và (Q)
 4. Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với giao tuyến mặt phẳng (P);(Q)
 5. Viết phương trình mặt phẳng qua A chứa giao tuyến mặt phẳng (P);(Q)

Bài 3: Trong không gian cho hệ trục Oxy cho điểm M(-1;-1;0)  và (P) x+y-2z-4=0.

 1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua M và song song (P)
 2. Viết phương trình mặt cầu tâm M tiếp xúc với (P)
 3. Tìm tòa độ điểm tiếp xúc giữa mặt cầu và mặt phẳng.

Bài 4: Trong không gian cho A(-1;1;2)  B(0;1;1)   C(1;0;4)

 1. CMR tam giác ABC vuông.
 2. Giọi M điểm sao cho   viết phương trình mặt phẳng qua M vuông góc BC.

Bài 5 Trong không gian cho A(1;0;-1), B(4;2;1)  C(0;2;0) và G trọng tâm tam giác ABC.

 1. Viết phương trình đường thẳng OG
 2. Viết phương trìnhd mặt cầu qua O,A,B,C.
 3. Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

 

&PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

 

Bài 6:Tính khoảng cách từ M (3;2;1) đến các đường thẳng

                           b.

c.d là giao tuyền hai mặt phẳng

Bài 7 : Cho hai đường thẳng

                                                  

 1. Chứng minh rằng hai đường thẳng chéo nhau
 2. Viết phương trình mặt phẳng qua d1 và song song d2
 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng theo hai cách.

Bài 8: Cho điểm M (1;2;-1) và đường thẳng

d.

a. Tìm ta độ hình chiếu M lên d.

b. Tính khoảng cách t M đến đường thẳng d

c .Tìm điểm M’ đối xứng với M qua d.

Bài 9: Cho hai đường thẳng

 1. Chứng minh rằng hai đương thẳng chéo nhau.
 2. Viết phương trình mặt phẳng qua d1 và song d2
 3. tính khoảng cách giữa hai đường thẳng.

& HÌNH CHIẾU

Bài 10 Cho đường thẳng d   và M(1;2;0) ,(P) :2x+y+z+3=0

 1. Xác định tòa độ hình chiếu M lên đường thẳng d
 2. Xác định tòa độ hình chiếu M lên mặt phẳng (P)
 3. Viết phương trình hình chiếu của d lên mặt phẳng (P)
 4. Tính góc tao bởi giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P)

Bài 12: Cho d và (P): 2x-y+z+4=0

a.      CMR d cắt mặt phẳng (P) và tính góc tạo bỡi mf(P) và d.

b.     Tìm pt đường thẳng d’ hình chiếu của d lên mf(P).

c.      Viết phương trình đường thẳng d1 nằm trong mặt phẳng (P) cắt d và vuông góc với d.

Bài 13: Cho   d’: (P):

 1. CMR d và d’ chéo nhau. Tính khoảng cách giữa dvà d’
 2. Gọi I là giao tuyền giữa mặt phằng (P) và d ,viết phương trình mặt cầu tâm I qua góc tọa độ.
 3. Viết phương trình đường thẳng  d’’ nằm trong mặt phẳng (P) cắt cà d và d’.

& PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG VUÔNG GÓC CHUNG

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

BAI TAP HINH ON CHUONG 3

Đăng ngày 4/5/2009 10:05:02 AM | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 43 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi BAI TAP HINH ON CHUONG 3, Toán học 12. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu đến cộng đồng đề thi BAI TAP HINH ON CHUONG 3 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , đề thi BAI TAP HINH ON CHUONG 3 trong chủ đề Toán học 12 được chia sẽ bởi bạn Á Lê Văn đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Toán học 12 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III & PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Bài 1: Cho tư diện diện ABCD với Viết phương trình mặt phẳng (ACD); (BCD) Viết phương trình mặt phẳng qua A và song song (BCD) Viết phương trình mặt phẳng qua AB và song song với CD Viết phương trình mặt phẳng qua B và vuông góc CD Tìm tòa độ trực tậm H của tam giác BCD Xác định tậm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD, thêm nữa Bài 2 : Cho điểm A(1;2;3) và hai mặt phẳng có phương trình Xác định vị trí tương đối của

http://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc12/bai-tap-hinh-on-chuong-3.27r5tq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 12


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III
& PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Bài 1: Cho tư diện diện ABCD với 
Viết phương trình mặt phẳng (ACD); (BCD)
Viết phương trình mặt phẳng qua A và song song (BCD)
Viết phương trình mặt phẳng qua AB và song song với CD
Viết phương trình mặt phẳng qua B và vuông góc CD
Tìm tòa độ trực tậm H của tam giác BCD
Xác định tậm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
Bài 2 : Cho điểm A(1;2;3) và hai mặt phẳng có phương trình 
Xác định vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q)
Tính cos góc tạo bỡi hai mặt phẳng (P) và (Q).
Tìm những điểm cách điều hai mặt phẳng (P) và (Q)
Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với giao tuyến mặt phẳng (P);(Q)
Viết phương trình mặt phẳng qua A chứa giao tuyến mặt phẳng (P);(Q)
Bài 3: Trong không gian cho hệ trục Oxy cho điểm M(-1;-1;0) và (P) x+y-2z-4=0.
Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua M và song song (P)
Viết phương trình mặt cầu tâm M tiếp xúc với (P)
Tìm tòa độ điểm tiếp xúc giữa mặt cầu và mặt phẳng.
Bài 4: Trong không gian cho A(-1;1;2) B(0;1;1) C(1;0;4)
CMR tam giác ABC vuông.
Giọi M điểm sao cho viết phương trình mặt phẳng qua M vuông góc BC.
Bài 5 Trong không gian cho A(1;0;-1), B(4;2;1) C(0;2;0) và G trọng tâm tam giác ABC.
Viết phương trình đường thẳng OG
Viết phương trìnhd mặt cầu qua O,A,B,C.
Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

&PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Bài 6:Tính khoảng cách từ M (3;2;1) đến các đường thẳng
 b. 
c.d là giao tuyền hai mặt phẳng 
Bài 7 : Cho hai đường thẳng
 
Chứng minh rằng hai đường thẳng chéo nhau
Viết phương trình mặt phẳng qua d1 và song song d2
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng theo hai cách.
Bài 8: Cho điểm M (1;2;-1) và đường thẳng
d.
a. Tìm tọa độ hình chiếu M lên d.
b. Tính khoảng cách từ M đến đường thẳng d
c .Tìm điểm M’ đối xứng với M qua d.
Bài 9: Cho hai đường thẳng 
Chứng minh rằng hai đương thẳng chéo nhau.
Viết phương trình mặt phẳng qua d1 và song d2
tính khoảng cách giữa hai đường thẳng.
& HÌNH CHIẾU
Bài 10 Cho đường thẳng d và M(1;2;0) ,(P) :2x+y+z+3=0
Xác định tòa độ hình chiếu M lên đường thẳng d
Xác định tòa độ hình chiếu M lên mặt phẳng (P)
Viết phương trình hình chiếu của d lên mặt phẳng (P)
Tính góc tao bởi giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P)
Bài 12: Cho d và (P): 2x-y+z+4=0
CMR d cắt mặt phẳng (P) và tính góc tạo bỡi mf(P) và d.
Tìm pt đường thẳng d’ hình chiếu của d lên mf(P).
Viết phương trình đường thẳng d1 nằm trong mặt phẳng (P) cắt d và vuông góc với d.
Bài 13: Cho d’: (P):
CMR d và d’ chéo nhau. Tính khoảng cách giữa dvà d’
Gọi I là giao tuyền giữa mặt phằng (P) và d ,viết phương trình mặt cầu tâm I qua góc tọa độ.
Viết phương trình đường thẳng d’’ nằm trong mặt phẳng (P) cắt cà d và d’.
& PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG VUÔNG GÓC CHUNG