Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

NĂM HỌC 2014-2015

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán đại số lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu I. (5 điểm)

 1. (2 điểm ) Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số.
 2. (2 điểm) Viết khai triển theo công thức nhị thức Newtơn của .
 3. (1 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức thành đa thức.

Câu II. (3 điểm)

 1. (1 điểm) Tìm số nguyên dương n, biết . (Trong đó , lần lượt số các chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử).
 2. (2 điểm) Cho 6 cái hộp và 8 cái bánh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 cái bánh từ 8 cái bánh và xếp vào 6 cái hộp (mà mỗi hộp xếp không quá 1 cái bánh) nếu:

a)     Các hộp là khác nhau.

b)     Các hộp là như nhau.

Câu III. (2 điểm)

Cho đa giác lồi (H) có 2015 đỉnh, kẻ các đường chéo của đa giác (H).

 1. Tính số các đường chéo của (H).
 2. Tính số giao điểm của các đường chéo của (H), trừ đỉnh. Biết rằng không có ba đường chéo nào đồng quy tại điểm thuộc miền trong của (H).

----------------------------Hết----------------------------

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

NĂM HỌC 2014-2015

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán đại số lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu I. (5 điểm)

 1. (2 điểm ) Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số.
 2. (2 điểm) Viết khai triển theo công thức nhị thức Newtơn của .
 3. (1 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức thành đa thức.

Câu II. (3 điểm)

 1. (1 điểm) Tìm số nguyên dương n, biết . (Trong đó , lần lượt số các chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử).
 2. (2 điểm) Cho 6 cái hộp và 8 cái bánh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 cái bánh từ 8 cái bánh và xếp vào 6 cái hộp (mà mỗi hộp xếp không quá 1 cái bánh) nếu:

a)     Các hộp là khác nhau.

b)     Các hộp là như nhau.

Câu III. (2 điểm)

Cho đa giác lồi (H) có 2015 đỉnh, kẻ các đường chéo của đa giác (H).

 1. Tính số các đường chéo của (H).
 2. Tính số giao điểm của các đường chéo của (H), trừ đỉnh. Biết rằng không có ba đường chéo nào đồng quy tại điểm thuộc miền trong của (H).

----------------------------Hết----------------------------


ĐÁP ÁN THI CHUNG KHỐI 11 NĂM HỌC 2014 – 2015

 

CÂU I

1) (2điểm)

* Số tự nhiên có 2 chữ số có dạng

            a, b X = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

*  Theo bài ra lập một số thỏa mãn ta tiến hành như sau:

Công đoạn 1: Chọn chữ số a có 6 cách vì a

Công đoạn 2: Chọn chữ số b có 6 cách vì b

Theo quy tắc nhân có 6.6 =36 số thỏa mãn

 

 

0,5

 

0,5

0,5

0,5

2) (2điềm)

 

1,0

1,0

3) (1điểm)

Số hạng thứ k+1 là

Số hạng chứa x5 ứng với k= 5  => số hạng đó là

0,25

 

0,25

 

 

0,5

CÂU II

1) (1điểm)  (*) (n nguyên dương)

  ĐK:  n 3 và n N

Với điều kiện trên, có (*)

n(n-1)(n-2) - 4n(n-1) + n - 49=0

  n= 7

 

0,25

 

0,25

 

 

 

0,25

0,25

 

2)  (2điểm)

a) Mỗi cách xếp ứng với một chỉnh hợp chập 6 của 8 phần tử

    Do đó số cách xếp là: =20160

b) Mỗi cách xếp ứng với một tổ hợp chập 6 của 8 phần tử

    Do đó số cách xếp là:

 

0,5

 

0,5

0,5

0,5

CÂU III

1) (1điểm)

   * Mỗi đoạn thẳng tạo thành ứng với một tổ hợp chập hai của 2015 điểm

      => Số đoạn thẳng tạo thành là:

* Do số đường chéo + số cạnh = số đoạn thẳng

=> Số đường chéo là: - 2015 = 2027090.

 

 

0,25

0,25

 

0,25

0,25

2)  (1điểm)

   * Lấy 4 đỉnh của đa giác cho ta 1 giao điểm và ngược lại

 

Do đó số giao điểm bằng số cách lấy 4 điểm trong 2015 điểm tức là ứng với 1 tổ hợp chập 4 của 2015 điểm

        Số giao điểm là:

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5


Chú ý: +) Bài làm tính đúng kết quả nhưng không lập luận hoặc lập luận không chặt chẽ có thể không cho điểm hoặc bị trừ điểm.

              +)  Các cách giải khác đúng vẫn được điểm tối đa. Giáo viên chia điểm theo các bước làm tương ứng.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề và đáp án Toán 11 thi giữa học kỳ I năm học 2014-2015

Đăng ngày 11/24/2014 8:07:32 PM | Thể loại: Toán học 11 | Lần tải: 31 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề và đáp án Toán 11 thi giữa học kỳ I năm học 2014-2015, Toán học 11. . tailieuhoctap giới thiệu tới các bạn tài liệu Đề và đáp án Toán 11 thi giữa học kỳ I năm học 2014-2015 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , đề thi Đề và đáp án Toán 11 thi giữa học kỳ I năm học 2014-2015 thuộc chủ đề Toán học 11 được chia sẽ bởi bạn Quang Nguyễn Ngọc tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào mục Toán học 11 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi - Đề KT - Đề bài tập Toán học Toán học 11 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán đại số lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút  Câu I, cho biết thêm (5 điểm) (2 điểm ) Từ những chữ số 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự dưng có hai chữ số, ngoài ra (2 điểm) Viết

http://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc11/de-va-dap-an-toan-11-thi-giua-hoc-ky-i-nam-hoc-2014-2015.pxm2zq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 11


TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán đại số lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút


Câu I. (5 điểm)
(2 điểm ) Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số.
(2 điểm) Viết khai triển theo công thức nhị thức Newtơn của .
(1 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức thành đa thức.
Câu II. (3 điểm)
(1 điểm) Tìm số nguyên dương n, biết . (Trong đó , lần lượt là số các chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử).
(2 điểm) Cho 6 cái hộp và 8 cái bánh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 cái bánh từ 8 cái bánh và xếp vào 6 cái hộp (mà mỗi hộp xếp không quá 1 cái bánh) nếu:
Các hộp là khác nhau.
Các hộp là như nhau.
Câu III. (2 điểm)
Cho đa giác lồi (H) có 2015 đỉnh, kẻ các đường chéo của đa giác (H).
Tính số các đường chéo của (H).
Tính số giao điểm của các đường chéo của (H), trừ đỉnh. Biết rằng không có ba đường chéo nào đồng quy tại điểm thuộc miền trong của (H).
----------------------------Hết----------------------------


TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán đại số lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút


Câu I. (5 điểm)
(2 điểm ) Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số.
(2 điểm) Viết khai triển theo công thức nhị thức Newtơn của .
(1 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức thành đa thức.
Câu II. (3 điểm)
(1 điểm) Tìm số nguyên dương n, biết . (Trong đó , lần lượt là số các chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử).
(2 điểm) Cho 6 cái hộp và 8 cái bánh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 cái bánh từ 8 cái bánh và xếp vào 6 cái hộp (mà mỗi hộp xếp không quá 1 cái bánh) nếu:
Các hộp là khác nhau.
Các hộp là như nhau.
Câu III. (2 điểm)
Cho đa giác lồi (H) có 2015 đỉnh, kẻ các đường chéo của đa giác (H).
Tính số các đường chéo của (H).
Tính số giao điểm của các đường chéo của (H), trừ đỉnh. Biết rằng không có ba đường chéo nào đồng quy tại điểm thuộc miền trong của (H).
----------------------------Hết----------------------------
ĐÁP ÁN THI CHUNG KHỐI 11 NĂM HỌC 2014 – 2015

CÂU I
1) (2điểm)
* Số tự nhiên có 2 chữ số có dạng 
a, b ( X = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
* Theo bài ra lập một số thỏa mãn ta tiến hành như sau:
Công đoạn 1: Chọn chữ số a có 6 cách vì a 
Công đoạn 2: Chọn chữ số b có 6 cách vì b
Theo quy tắc nhân có 6.6 =36 số thỏa mãn


0,5

0,5
0,5
0,5


2) (2điềm)


1,0
1,0


3) (1điểm) 
Số hạng thứ k+1 là 
Số hạng chứa x5 ứng với k= 5 => số hạng đó là 
0,25

0,25


0,5

CÂU II
1) (1điểm) (*) (n nguyên dương)
ĐK: n ( 3 và n ( N
Với điều kiện trên, có (*) ( 
( n(n-1)(n-2) - 4n(n-1) + n - 49=0
( 
( n= 7

0,25

0,250,25
0,25


2) (2điểm)
a) Mỗi cách xếp ứng với một chỉnh hợp chập 6 của 8 phần tử
Do đó số cách xếp là: =20160
b) Mỗi cách xếp ứng với một tổ hợp chập 6 của 8 phần tử
Do đó số cách xếp là: 

0,5

0,5
0,5
0,5

CÂU III
1) (1điểm)
* Mỗi đoạn thẳng tạo thành ứng