Đề toán 11 giữa kỳ 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 2

MÔN TOÁN KHỐI  11

Thời gian : 90 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Giới hạn

4

2,6đ

3

0,9đ

2

0.8đ

9

4,3đ

Hàm số liên tục

1

0.3đ

1

1,5đ

1

0.5đ

3

2.3đ

Quan hệ vuông góc

2

                 1.3đ

3

1.6đ

1

0.5đ

6

3.4đ

Tổng

7

4.2đ

7

4đ

4

1.8đ

18

10đ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 2 – TOÁN 11

Thời gian: 90 phút.

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1.   có giá trị bằng

A. – 1

B. – 2

C. 1

D. 2

Câu 2. bằng

A. 0

B.

C.

D.

Câu 3. bằng

A. 3

B.

C.

D.

Câu 4. bằng

A. 3

B.

C. 11

D.

Câu 5. , (với )  bằng

A. 1

B.

C.

D. 0

Câu 6. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào là hữu hạn?

A.

B.

C.

D.

Câu 7. Cho phương trình . Khoảng nào dưới đây để phương trình có ít nhất một nghiệm trong đó?

A. ( 0; 1)

B. ( - 1; 0)

C. (0; 2)

D. (2; 3)

Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với (ABCD). Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông?

A.

B.

C.

D.


Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O và SA vuông góc với (ABCD). Chọn khẳng định sai

A.

B.

C.

D.

Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh . SA vuông góc với (ABCD), SA = . Gọi là góc giữa SC với (ABCD). Chọn khẳng định đúng:

A.

B.

C.

D.

 

Phần II. Tự luận ( 7 điểm )

Bài 1. (2,5 điểm) Tính các giới hạn sau:

a)   b)           c)

Bài 2. (1,5 điểm) . Cho hàm số

         

Xét tính liên tục của hàm số tại x = 1.

Bài 3.(2.5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh , tâm O.

SA = SB = SC = SD = .

a)     Chứng minh: .

b)     Chứng minh: .

c)     Tính cosin góc hợp bởi AC và (SCD).

Bài 4.(0.5 điểm) Chứng minh rằng phương trình:

luôn có nghiệm với mọi m.

----- Hết------

 

 

 

 


ÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

B

A

D

C

D

D

B

Bài

Nội dung

Điểm

1

2.5đ

a)

 

b)

c)

0,5đ

2

1,5đ

 

 

, hàm số liên tục tại x=1.

0,5đ

0,5đ

 

0,5đ

3

2,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)

b)

a)     Gọi M là trung điểm CD. Ta có

Dựng .

Vậy góc giữa AC và (SCD) là góc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 


 

 

4

0,5đ

+Nếu . Phương trình trở thành:

Phương trình có nghiệm.

+Nếu . Phương trình đã cho là phương trình bậc lẻ (4035). Luôn có nghiệm.

Vậy phương trình có nghiệm với mọi m.

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/30/2018 3:03:08 PM | Thể loại: Toán học 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.68 M | File type: doc
3 lần xem

đề thi Đề toán 11 giữa kỳ 2, Toán học 11. .

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc11/de-toan-11-giua-ky-2.ibuz0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 2
MÔN TOÁN KHỐI 11
Thời gian : 90 phút
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Giới hạn
4
2,6đ
3
0,9đ
2
0.8đ
9
4,3đ

Hàm số liên tục
1
0.3đ
1
1,5đ
1
0.5đ
3
2.3đ

Quan hệ vuông góc
2
1.3đ
3
1.6đ
1
0.5đ
6
3.4đ

Tổng
7
4.2đ
7

4
1.8đ
18
10đ


ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 2 – TOÁN 11
Thời gian: 90 phút.
Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1.  có giá trị bằng
A. – 1
B. – 2
C. 1
D. 2

Câu 2.  bằng
A. 0
B. 
C. 
D. 

Câu 3.  bằng
A. 3
B. 
C. 
D. 

Câu 4.  bằng
A. 3
B. 
C. 11
D. 

Câu 5. , (với  ) bằng
A. 1
B. 
C. 
D. 0

Câu 6. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào là hữu hạn?
A. 
B. 

C. 
D. 

Câu 7. Cho phương trình . Khoảng nào dưới đây để phương trình có ít nhất một nghiệm trong đó?
A. ( 0; 1)
B. ( - 1; 0)
C. (0; 2)
D. (2; 3)

Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với (ABCD). Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông?
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O và SA vuông góc với (ABCD). Chọn khẳng định sai
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh . SA vuông góc với (ABCD), SA = . Gọi  là góc giữa SC với (ABCD). Chọn khẳng định đúng:
A. 
B. 
C. 
D. 


Phần II. Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1. (2,5 điểm) Tính các giới hạn sau:
a)  b)  c) 
Bài 2. (1,5 điểm) . Cho hàm số

Xét tính liên tục của hàm số tại x = 1.
Bài 3.(2.5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh , tâm O.
SA = SB = SC = SD = .
Chứng minh: .
Chứng minh: .
Tính cosin góc hợp bởi AC và (SCD).
Bài 4.(0.5 điểm) Chứng minh rằng phương trình:
 luôn có nghiệm với mọi m.
----- Hết------

ÁP ÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
C
D
B
A
D
C
D
D
B

Bài
Nội dung
Điểm

1
2.5đ
a) 
1đb) 
1đ


c) 
0,5đ

2
1,5đ
, hàm số liên tục tại x=1.
0,5đ
0,5đ

0,5đ

3
2,5đ
 a) 
b) 
Gọi M là trung điểm CD. Ta có 
Dựng  .
Vậy góc giữa AC và (SCD) là góc 

1đ


0,5đ


4
0,5đ
+Nếu . Phương trình trở thành: 
Phương trình có nghiệm.
+Nếu . Phương trình đã cho là phương trình bậc lẻ (4035). Luôn có nghiệm.
Vậy phương trình có nghiệm với mọi m.
0,5đ