Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

De thi thu lan 1 nam 2018 BacNinh

Đăng ngày 1/26/2018 2:51:58 PM | Thể loại: Toán học 10 | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 3.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi De thi thu lan 1 nam 2018 BacNinh, Toán học 10. .

http://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc10/de-thi-thu-lan-1-nam-2018-bacninh.kiky0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 10


SỞ DG&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1 MÔN TOÁN - KHỐI 11
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1 Năm học: 2017 - 2018
Thời gian: 90 phút

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ ,cho.Gọi là ảnh của M qua phép quay tâm góc quay .Tính giá trị của 
A. 7 B. 9 C. 16 D. 25
Câu 2. Hệ số của trong khai triển là
A. B. C. D. 
Câu 3. Cho các số thực x,y,z thỏa mãn .Tìm giá trị lớn nhất của 
A. B. C. 0 D. 1
Câu 4. Từ các chữ số .lập được bao nhiêu số gồm có 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?
A. B. C. D. 
Câu 5. Cho tứ diện có lần lượt là trung điểm của và.Gọi là giao tuyến của và mặt phẳng .Chọn khẳng định đúng
A. cắt . B. . C. . D. .
Câu 6. Cho câp số cộng có .Tính tổng của số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên.
A. 1030 B. 1025 C. 1035 D. 1040
Câu 7. Gọi là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = 
Tính giá trị của biểu thức : ?
A. 21 B. 31 C. 30 D. 11
Câu 8. Tính giá trị của biểu thức biết 
A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Cho hình chóp,đáy là hình bình hành.Gọi là trọng tâm của , thuộc cạnh sao cho . Mặt phẳng đi qua và song song với cắt lần lượt tại.Khẳng định nào sau đây là sai?
A. . B. không thuộc .
C. . D. .
Câu 10. Tìm tập xác định của hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 11. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn đạt giá trị nhỏ nhất?
A. B. C. D. 
Câu 12. Cho .Tìm để bất phương trình vô nghiệm.
A. B. C. hoặc . D. .
Câu 13. Viết pt đường tròn có tâm và tiếp xúc ngoài với 
A. B. 
C. D. 
Câu 14. Dãy số nào bị chặn trong các dãy số sau khi biết
A. B. C.
𝒖
𝒏 = (-1)n (3n+2) D. 
Câu 15. Tính tổng các nghiệm của phương trình : ?
A. B. C. D. 
Câu 16. Hãy chọn câu sai.
A. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.
B. Nếu mặt phẳng chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng thì và song song với nhau.
C. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.
D. Nếu hai mặt phẳng và song song nhau thì mọi mặt phẳng đã cắt đều phải cắt và các giao tuyến của chúng song song nhau.
Câu 17. Cho hình bình hành Đẳng thức nào đúng?
A. B. C. D. 
Câu 18. Tìm số thực để dãy số với là dãy số giảm?
A. B. C. D. 
Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ cho hình bình hành với và thuộc đường thẳng.Tập hợp điểm là phương trình đường thẳng có dạng .
Tính 
A. / B. / C. / D. /
Câu 20. Tìm ảnh của đường tròn qua phép quay tâm góc quay 
A. B. 
C. D. 
Câu 21. Tìm để phương trình  có tập nghiệm là :
A. . B. . C. và D. 
Câu 22. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.
A. Phép đồng dạng biến đường tròn thành đường tròn
B. Phép quay là phép dời hình
C. Phép tịnh