ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

                                                                

                                                    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC

                                                                       MÔN TOÁN, LỚP 4  (ĐỀ THAM KHẢO)

                                                                               Dự kiến Thời gian: 40 phút

 

Phần A. khoanh vào chữ cái A, B, C, D có đáp số đúng

1.  Kết quả phép cộng 672763  +  282192 là:

         A.   954955   B  854855  C. 964845  D. 865845

2.  Kết quả của phép trừ  729035 - 48382 là:

      A. 686653    B.  676663  C.  680653  D.  780553

3.  kết quả phép nhân 234  x  42 là:

A.  8828         B. 9818      C. 9888      D. 9828 

4. Kết quả phép chia 94329  :  47 là:

A.  2006     B. 2007    C. 2008    D. 2010

Phần B. (6 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a. 4725  :  15  b. 2448  :  24  c.  35136 : 18

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

      d.  456  x  35   e.    248  x  321       g. 1163  x 125

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

 


Bài 2: (3 điểm)

Phòng giáo dục  nhận được 341 thùng hàng cứu trợ của nhà nước ủng hộ các trường bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra. Môi thùng có 40 bộ sách giáo khoa. Phòng đã chia số hàng trên cho 22 trường tiểu học trong huyện. Hỏi mõi trường nhận được bao nhiêu bộ sách giáo khoa?

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ  CHO ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 - LỚP 4

Phần A : (4,0 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1. A  2. C;  3.  D. ; 4.  B.

Phần B

Bài 1 (3 điểm).

Đặt tiính đùng cho 0,25 điểm. Tính đúng cho 0,25 điểm môi phầm

Bài 2 (3 điểm)

Tóm tắt  đúng cho 0,5 điểm

Có câu lời giải và tìm được số bộ sách toàn huyện cho 1,0 điểm

Có câu lời giải và tìm được số bộ sách môi trường cho 1,5 điểm

Đáp số đúng cho 0,5 điểm

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/19/2011 10:56:55 AM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 539 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4, Toán học. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4 thuộc chủ đề Toán học được giới thiệu bởi bạn Sơn Tăng Xuân đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào thể loại Toán học , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC MÔN TOÁN, LỚP 4 (ĐỀ THAM KHẢO) Dự kiến Thời gian: 40 phút Phần A,còn cho biết thêm khoanh vào chữ cái A, B, C, D có đáp số đúng 1, nói thêm là Kết quả phép cộng 672763 + 282192 là: A, tiếp theo là 954955 B 854855 C, tiếp theo là 964845 D, bên cạnh đó 865845 2,còn cho biết thêm Kết quả của phép trừ 729035 - 48382 là: A, tiếp theo là 686653 B, tiếp theo là 676663 C, nói

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/de-kiem-tra-toan-hoc-ky-1-lop-4.7hxoxq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thiĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC
MÔN TOÁN, LỚP 4 (ĐỀ THAM KHẢO)
Dự kiến Thời gian: 40 phút

Phần A. khoanh vào chữ cái A, B, C, D có đáp số đúng
1. Kết quả phép cộng 672763 + 282192 là:
A. 954955 B 854855 C. 964845 D. 865845
2. Kết quả của phép trừ 729035 - 48382 là:
A. 686653 B. 676663 C. 680653 D. 780553
3. kết quả phép nhân 234 x 42 là:
A. 8828 B. 9818 C. 9888 D. 9828
4. Kết quả phép chia 94329 : 47 là:
A. 2006 B. 2007 C. 2008 D. 2010
Phần B. (6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính
a. 4725 : 15 b. 2448 : 24 c. 35136 : 18
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
d. 456 x 35 e. 248 x 321 g. 1163 x 125
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .

Bài 2: (3 điểm)
Phòng giáo dục nhận được 341 thùng hàng cứu trợ của nhà nước ủng hộ các trường bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra. Môi thùng có 40 bộ sách giáo khoa. Phòng đã chia số hàng trên cho 22 trường tiểu học trong huyện. Hỏi mõi trường nhận được bao nhiêu bộ sách giáo khoa?
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 - LỚP 4
Phần A : (4,0 điểm)
Khoanh đúng mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm
1. A 2. C; 3. D. ; 4. B.
Phần B
Bài 1 (3 điểm).
Đặt tiính đùng cho 0,25 điểm. Tính đúng cho 0,25 điểm môi phầm
Bài 2 (3 điểm)
Tóm tắt đúng cho 0,5 điểm
Có câu lời giải và tìm được số bộ sách toàn huyện cho 1,0 điểm
Có câu lời giải và tìm được số bộ sách môi trường cho 1,5 điểm
Đáp số đúng cho 0,5 điểm